Edukacja

Wakacyjna wymiana międzynarodowa uczniów z Prusa

W okresie wakacyjnym, a dokładnie 22 lipca 2017 roku, czterech uczniów z klasy III TŻa wzięło udział w projekcie związanym z wymianą miedzynarodową. Udali się oni wraz z rówieśnikami z innych krajów (Francja, Grecja, Niemcy, Serbia) do miejscowości Mannebach, położonej na zachodzie Niemiec. Główną ideą projektu jest promowanie tolerancji, międzynarodowego zrozumienia oraz zdobywanie nowych umiejętności (także w czasie wolnym). Grupy wolontariuszy z pięciu europejskich krajów miały okazję poznać lokalną kulturę oraz obyczaje, a także wymienić się poglądami panującymi w ich rodzimych stronach. Prócz zajęć mających na celu integrację, młodzi uczestnicy zatrzymujący się w obozie położonym kilometr od Mannebach, mieli za zadanie wspomóc lokalną ludność w pracach na rzecz rozwoju regionalnego. W zakresie ich obowiązków znajdowały się między innymi: tworzenie nowego boiska do siatkówki, przygotowanie ogrodu z warzywami i kwiatami znajdującego się na terenie obozu oraz pomoc w zorganizowaniu festiwalu. Uczestnicy mieli także okazję odbyć lekcje związane z serwisami społecznościowymi, pracowali wówczas na otrzymanych od organizatorów tabletach. Uczniowie mogli rozwinąć swoje umiejętności językowe (szczególnie z języka angielskiego) poprzez nawiązywanie relacji interpersonalnych oraz poprzez zorganizowane przez liderów grup zajęcia. Dodatkowymi atrakcjami było zwiedzanie innych okolicznych miast jak Saarburg czy Trewir.
Złe warunki atmosferyczne nie były przeszkodą – wypowiada się jeden z uczestników – miejsce naszego pobytu było przepiękne. Każde ze zwiedzonych przez nas miast dostarczało nam coraz to nowszych wrażeń. Ludzie, z którymi miałem przyjemność współpracować, okazali się ludźmi o wielkich sercach, pomocni i przyjaźnie nastawieni do przyjezdnych. Atmosfera panująca wśród zgromadzonych uczestników była niepowtarzalna. Opiekująca się nami Ula okazała się być osobą odpowiedzialną, dojrzałą oraz bardzo uzdolnioną. Zawsze służyła nam radą, gdy jej potrzebowaliśmy. Mimo różnic kulturowych oraz nikłych barier językowych, nawiązała się między nami silna, emocjonalna więź.

Pobyt trwał dwa tygodnie. 6 sierpnia 2017 roku polska grupa wróciła samolotem z lotniska w Kolonii do Modlina, skąd przyjechala bezpiecznie do swoich domów.

Niemal równocześnie, w dniach 31 lipca – 14 sierpnia 2017 roku obyła się podobna wymiana w Górze Rajac w Serbii, w której uczestniczył uczeń z klasy III tor Norbert Świderek. Głównym tematem wymiany było poznawanie przyrody. Uczestnicy uczyli się w praktyce rozpoznawania roślin, orientacji w terenie czy obserwacji zjawisk astronomicznych, a zajęcia przyrodnicze były uzupełnione warsztatami integracyjnymi i językowymi. W wymianie uczestniczyły grupy z Belgii, Hiszpanii, Francji, Niemiec i Polski.

 

Oba wyjazdy były częścią projektu „Ruritania“ finansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +. Oprócz projektów, wymian szkolnych i studenckich czy praktyk zagranicznych, program umożliwia młodzieży udział w międzynarodowych wymianach młodzieży, czyli spotkaniach młodych ludzi z różnych krajów, wolontariacie za granicą czy szkoleniach dla aktywistów. Projekty odbywają się w krajach Unii lub z nią sąsiadujących, a udział w większości z nich jest nieodpłatny. Co istotne, tego typu projekty są otwarte dla wszystkich młodych osób niezależnie od posiadania statusu ucznia czy studenta, a więc mogą w nich uczestniczyć zarówno uczniowie, jak i absolwenci, osoby pracujące czy bezrobotne. Wyjazdy młodzieży z naszej szkoły zostały zorganizowane we współpracy z Centrum Międzynarodowej Wymiany Młodzieży i Wolontariatu.

Paweł Godlewski, Sylwia Jędra

  • Czytany: 294 razy

Pierwsze ślubowanie uczniów klas pierwszych

14 września 2017 r. uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w obecności dyrekcji szkoły, wychowawców i nauczycieli złożyli uroczyste ślubowanie.

  • Czytany: 778 razy

Salon Maturzystów Perspektywy 2017

7 września uczniowie klas IV Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego: technik informatyk, technik ekonomista i technik elektronik z opiekunami: Luizą Truchel, Marianną Jabłońską, Angeliką Chrzanowską i Krzysztofem Pieńkosem uczestniczyli w Salonie Maturzystów Perspektywy 2017 zorganizowanym w Auli Politechniki Warszawskiej w Warszawie.

Zobacz relację

  • Czytany: 392 razy