Gospodarka

Rusza miejski program kanalizacji

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pułtusku rusza z planowaną, znaczącą rozbudową sieci kanalizacyjnej w mieście. Właśnie ogłoszono przetarg na na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie budowy sieci kanalizacyjnej ul. Wojska Polskiego dopływ z Białowiejskiej i 17 Sierpnia, przebudowy kanalizacji ogólnospławnej oraz budowy sieci kanalizacyjnej ul. Żwirki i Wigury i ul. New Britain, ul. Glinki.

  • Czytany: 115 razy

9 ofert na projekt naszej obwodnicy

Otwarte zostały oferty na opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa Obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61”.

  • Czytany: 354 razy

Za miesiąc ruszy przebudowa DW618

Dziś w Ratuszu przedstawiciele Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (z-ca dyr. d/s inwestycji Mariusz Kozera i z-ca dyr. d/s utrzymania Katarzyna Lalak-Mierzejewska podali termin rozpoczęcia przebudowy prawie 8 km drogi wojewódzkiej od ronda prez. Kaczorowskiego do okolic Pękowa.

  • Czytany: 2440 razy