Każda gmina może złożyć jeden wniosek

Każda gmina może złożyć jeden wniosek

1 września rusza nabór wniosków do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 na rok 2018

Od 1 do 15 września mazowieckie samorządy mogą składać wnioski o środki finansowe na realizację zadań związanych z rozwojem gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.

Każda gmina może złożyć jeden wniosek i otrzymać środki na jedno zadanie inwestycyjne, a powiaty – dwa wnioski na realizację dwóch zadań. Jednostkowo dofinansowanie może wynieść do 50 proc. kosztów zadania, maksymalnie 3 mln zł.

Wnioski będą oceniane przez komisję według następujących kryteriów:

  • znaczenie zadania dla infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego – skala ocen od 0 do 12 punktów,
  • znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa oraz wpływ zadania na poprawę dostępności czasowej na obszarach o najwyższym wskaźniku peryferyjności czasowej – skala ocen od 0 do 7 punktów,
  • wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej, w szczególności do instytucji publicznych i świadczących usługi publiczne (w szczególności w zakresie zdrowia), instytucji istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli oraz do lokalnych ośrodków gospodarczych, dostępności komunikacyjnej na obszarach wiejskich oraz poprawę infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby transportu zbiorowego – skala ocen od 0 do 10 punktów,
  • poziom dochodów własnych wnioskodawcy  – skala ocen od 0 do 8 punktów,
  • kontynuacja zadania – skala ocen od 0 do 2 punktów,
  • wpływ zadania na zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadku drogowego na obszarach o najwyższym poziomie wypadkowości – skala ocen od 0 do 3 punktów.

Do 27 października 2017 r. ogłoszone zostaną listy wniosków odrzuconych formalnie oraz listy wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, natomiast ogłoszenie wstępnych list rankingowych nastąpi do 13 listopada 2017 r.

Wnioski można składać:

  • osobiście w kancelarii ogólnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pokój nr 38, wejście B),
  • pocztą na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (decyduje data wpływu).

W 2016 r. w ramach Programu zrealizowano 73 zadania obejmujące łącznie ponad 182 km dróg, z czego ponad 108 km stanowiły drogi powiatowe, a ponad 74 km drogi gminne.

Natomiast w roku 2017 do Programu zakwalifikowano łącznie 44 wnioski, dotyczące 20 dróg powiatowych i 24 dróg gminnych. Dofinansowanie w wysokości ok. 76,5 mln zł pozwoli na budowę i/lub przebudowę ponad 110 km dróg lokalnych.

Niezbędne informacje, w tym wzór wniosków znajdują się na stronie internetowej www.mazowieckie.pl pod banerem „Programy Przebudowy Dróg Lokalnych”.

 

Ewa Filipowicz

Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego

Skomentuj

Na forum wpu24.pl publikuję opinie użytkowników portalu. Wszystkie posty podlegają moderacji i dopiero po tym zostają udostępnione.
Bezwzględnie usuwane są wpisy zawierające groźby karalne i wszelkie prowokacje. Nie publikuję wpisów wulgarnych, zwalczam trollowanie. Nie toleruję spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami.
Zastrzegam sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link.
Wszelkie zastrzeżenia natury regulaminowej proszę zgłaszać na: biuro@wpu24.pl

Powrót na górę