Jarosław Kopeć

Jarosław Kopeć

URL strony:

Rusza miejski program kanalizacji

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pułtusku rusza z planowaną, znaczącą rozbudową sieci kanalizacyjnej w mieście. Właśnie ogłoszono przetarg na na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie budowy sieci kanalizacyjnej ul. Wojska Polskiego dopływ z Białowiejskiej i 17 Sierpnia, przebudowy kanalizacji ogólnospławnej oraz budowy sieci kanalizacyjnej ul. Żwirki i Wigury i ul. New Britain, ul. Glinki.

Bakteria coli tylko w Trójce

Powiatowy Inspektor Sanitarny, wraz z burmistrzem miasta, podjął decyzję o zawieszeniu zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3: dziś i jutro. Powodem jest stwierdzenie bakterii typu coli w urządzeniach wewnętrznych szkoły. Równocześnie, dyrektor PSSE dr Sławomir Biesiekierski informuje i zapewnia, że woda w mieście nadaje się do spożycia bez żadnych ograniczeń.