Gospodarka

Okazja do rozmów

W obchodach XX Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza uczestniczą też spółki gminy Pułtusk. Swoje osiągnięcia i zamierzenia na przyszłość prezentują: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Przy stoiskach można spotkać prezesów, dyrektorów, kierowników działów i pracowników wymienionych spółek. Dla mieszkańców miasta i gminy Pułtusk to okazja do bezpośredniej rozmowy z kompetentnymi osobami o nurtujących problemach.

  • Czytany: 1191 razy

Remont Soplicy? +7

Namacalnie i widocznie rozpoczyna się przebudowa ulic Jakuba Wujka, Andrzeja Noskowskiego, Józefa Ossolińskiego, Józefa Hornowskiego, Antoniego Madalińskiego, Piotra Koczary i Pawła Giżyckiego na osiedlu Wyszkowskim w Pułtusku. Dotychczas żwirowe ulice zyskają nawierzchnię z kostki, podobnie chodniki o łącznej długości ok. 2,54 km. Symboliczne przekazanie "placu budowy" przedstawicielowi firmy ZARBUD Arkadiusz Zaręba z Ołdak Stefanowa w gm. Gzy nastąpiło dzisiejszego popołudnia.

Oferta z najniższą ceną 3 205 731,84
Oferta z najwyższą ceną 6 316 829,98
  • Czytany: 923 razy

888888.88 zł za przebudowę drogi

Firma DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych wykona przebudowę drogi powiatowej nr 3412W Winnica - Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domosław. Zakres robót obejmuje m.in.: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni, chodników, krawężników, zjazdów i odwodnienia itd. Firma za wykonane prace otrzyma 888888.88 zł.

  • Czytany: 1132 razy