Więcej o edukacji http://wpu24.pl Sun, 22 Jan 2017 23:17:32 +0100 MYOB pl-pl Studniówka LO Skargi http://wpu24.pl/index.php/tech/item/2794-studniowka-lo-skargi http://wpu24.pl/index.php/tech/item/2794-studniowka-lo-skargi Zdjęcia Oli Skoczeń
]]>
biuro@wpu24.pl (Jarosław Kopeć) Edukacja Sun, 22 Jan 2017 08:34:32 +0100
Studniówka ZS Ruszkowskiego http://wpu24.pl/index.php/tech/item/2793-studniowka-zs-ruszkowskiego http://wpu24.pl/index.php/tech/item/2793-studniowka-zs-ruszkowskiego Zdjęcia Oli Wieczorek
]]>
biuro@wpu24.pl (Jarosław Kopeć) Edukacja Sat, 21 Jan 2017 20:35:09 +0100
Stypendyści Prezesa Rady Ministrów http://wpu24.pl/index.php/tech/item/2521-stypendysci-prezesa-rady-ministrow http://wpu24.pl/index.php/tech/item/2521-stypendysci-prezesa-rady-ministrow Stypendyści Prezesa Rady Ministrów
]]>
biuro@wpu24.pl (ZSZ Ruszkowskiego - Angelika Wiernicka ) Edukacja Sun, 20 Nov 2016 09:37:41 +0100
Zbadali swoje predyspozycje http://wpu24.pl/index.php/tech/item/2569-zbadali-swoje-predyspozycje http://wpu24.pl/index.php/tech/item/2569-zbadali-swoje-predyspozycje Zbadali swoje predyspozycje


18 listopada uczniowie z klasy II kształcący się w zawodzie technik organizacji reklamy oraz z klasy IV technik usług fryzjerskich pod opieką Pani Agnieszki Dyl i Pani Grażyny Sitek, uczestniczyli w spotkaniu z Panią Moniką Ciosek i Panią Pauliną Svorc-Dynak. Głównym tematem były „Pierwsze kroki we własnym biznesie – pomoc UP”. Młodzież dowiedziała się o warunkach otrzymania jednorazowej dotacji z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej oraz poznała inne formy wsparcia dla osób poszukujących pracy. Podczas spotkania uczniowie wypełnili testy kompetencji zawodowych, które pomogły im odpowiedzieć na pytanie, czy są w stanie sami prowadzić działalność gospodarczą.
Natomiast 23 listopada uczniowie z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, odbyli lekcję poprowadzoną przez Panią Agnieszkę Wrzeszcz. Doradca klienta omówiła sytuację na lokalnym rynku pracy na bazie doświadczeń pośrednika pracy oraz przeprowadziła test predyspozycji zawodowych. Młodzież otrzymała pełną informację na temat posiadanego typu osobowości zawodowej i odpowiadających im zawodów.
Spotkania zorganizowała p. Grażyna Sitek – nauczyciel przedmiotów zawodowych, szkolny koordynator Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

]]>
biuro@wpu24.pl (ZS im. B. Prusa - Jolanta Piasecka) Edukacja Mon, 28 Nov 2016 21:27:22 +0100
16 x sukces Ruszkowiaków http://wpu24.pl/index.php/tech/item/2680-16-x-sukces-ruszkowiakow http://wpu24.pl/index.php/tech/item/2680-16-x-sukces-ruszkowiakow 16 x sukces Ruszkowiaków
]]>
biuro@wpu24.pl (ZSZ Ruszkowskiego - Angelika Wiernicka ) Edukacja Tue, 20 Dec 2016 20:15:01 +0100
Wygrała uczennica z Pułtuska http://wpu24.pl/index.php/tech/item/2532-wygrala-uczennica-z-pultuska http://wpu24.pl/index.php/tech/item/2532-wygrala-uczennica-z-pultuska Wygrała uczennica z Pułtuska

Konkurs literacki „Down obok mnie” skierowany był do młodzieży szkolnej z województwa mazowieckiego. Polegał na opisaniu spotkania z osobą z zespołem Downa i swoich refleksji na ten temat. Zarówno wybór formy literackiej nadsyłanych prac, jak i sytuacji w nich opisywanych został pozostawiony uczestnikom. Zaangażowanie mazowieckiej młodzieży okazało się ogromne. W ciągu miesiąca do Biura Organizacyjnego konkursu napłynęło 200 zaangażowanych społecznie prac.
Konkursowi od lat towarzyszy edukacyjne przesłanie obalania negatywnych stereotypów dotyczących osób z niepełnosprawnością intelektualną (w szczególności z zespołem Downa), wciąż funkcjonujących pośród dzisiejszej młodzieży, a objawiających się np. poprzez traktowanie słowa „Down” jako wyrażenia obraźliwego.

- W naszym konkursie chcemy właśnie wykorzystać popularność tego powiedzenia – „Ty Downie”. Chcemy, by przynajmniej jakaś część młodych ludzi zechciała zauważyć, że za tym codziennie używanym, bezosobowym "Downem" kryją się całkiem realni ludzie, ich rówieśnicy, którzy także mają swoje historie. Być może skłoni to niektórych do zmiany sposobu wyrażania się, ale ważniejsza jest zmiana stosunku do osób
z niepełnosprawnością intelektualną. Ważne, żeby wiedzieli co to, kto to i dlaczego. By na widok skośnych oczu, nie przechodzili na drugą stronę ulicy, nie odwracali wzroku, nie okazywali agresji. Jeśli tak będzie, to mogą się wyzywać od Downów, ile tylko zechcą... Ale nie zechcą – mówi Andrzej Suchcicki, współzałożyciel Stowarzyszenia Rodzin
i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”
Rozwiązanie konkursu odbędzie się w środę 23 listopada 2016 roku w Sali widowiskowej Urzędu dzielnicy Warszawa Bielany (w godzinach 11:00-13:00). Każdy z uczestników – autorów prac otrzyma dyplom i upominek. Dyplomy i upominki otrzymają także nauczyciele – opiekunowie merytoryczni uczniów. Przewidywanych jest ponadto sześć nagród regulaminowych i cztery wyróżnienia.
W skład Komisji Konkursowej wchodziły następujące osoby:
•    Prof. Elżbieta Zakrzewska-Manterys – socjolog
•    Joanna Złotnicka – nauczycielka gimnazjum
•    Judyta Sierakowska – dziennikarka
•    Ewa Kowalewska – redaktor kwartalnika Bardziej Kochani
•    Aldona Marczak – sekretarz Komisji Konkursowej

***
Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani” od ponad dekady udziela wsparcia, doradza, pośredniczy, informuje i szkoli. Pomoc Stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich dzieci oraz dorosłych z Zespołem Downa, ich rodziców i opiekunów. Stowarzyszenie wydało szereg publikacji na temat Zespołu Downa,  prowadzi specjalistyczny punkt informacji i wsparcia oraz grupy wsparcia
i grupy terapeutyczno-szkoleniowe, proponuje zajęcia wspomagające rozwój, konsultacje i warsztaty, a także organizuje konferencje naukowe i szkolenia.
Strona internetowa stowarzyszenia „Bardziej Kochani”: http://www.bardziejkochani.pl/

]]>
biuro@wpu24.pl (Jarosław Kopeć) Edukacja Mon, 21 Nov 2016 12:41:21 +0100
25 lecie Carpe Diem http://wpu24.pl/index.php/tech/item/2583-25-lecie-carpe-diem http://wpu24.pl/index.php/tech/item/2583-25-lecie-carpe-diem 25 lecie Carpe Diem
]]>
biuro@wpu24.pl (Jarosław Kopeć) Edukacja Thu, 01 Dec 2016 18:47:45 +0100
Młodzież polonijna z Australii w Liceum Skargi http://wpu24.pl/index.php/tech/item/2690-mlodziez-polonijna-z-australii-w-liceum-skargi http://wpu24.pl/index.php/tech/item/2690-mlodziez-polonijna-z-australii-w-liceum-skargi Młodzież polonijna  z Australii w Liceum Skargi
]]>
biuro@wpu24.pl (LO Skargi) Edukacja Thu, 22 Dec 2016 11:43:15 +0100
Konferencja dyrektorów w Prusie http://wpu24.pl/index.php/tech/item/2538-konferencja-dyrektorow-w-prusie http://wpu24.pl/index.php/tech/item/2538-konferencja-dyrektorow-w-prusie Konferencja dyrektorów w Prusie


Konferencję rozpoczęła pani wicestarosta dziękując dyrektorom gimnazjów za współpracę, która zaowocowała 70% wyborem kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego. Następnie dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej zaprezentowali projekty oferty edukacyjnej. Spotkanie zakończyło zwiedzanie nowoczesnych pracowni kształcenia zawodowego, w których uczniowie Zespołu Szkół zdobywają kwalifikacje zawodowe.
Poczęstunek dla zebranych przygotowali młodzi adepci sztuki kulinarnej z Prusa pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów gastronomicznych.

]]>
biuro@wpu24.pl (ZS im. B. Prusa - Jolanta Piasecka) Edukacja Wed, 23 Nov 2016 09:56:28 +0100
Fitness Presenter w ZS Prusa http://wpu24.pl/index.php/tech/item/2649-fitness-presenter-w-zs-prusa http://wpu24.pl/index.php/tech/item/2649-fitness-presenter-w-zs-prusa Fitness Presenter w ZS Prusa

Od 2006r. instruktor kulturystyki, fitness, a także osobisty trener. Od wielu lat uczestnik konwencji i warsztatów fitness w Polsce jak i poza granicami kraju. Pan Paweł prowadzi zajęcia: Speedball SM, fitness, step, tbc, abt, a także jest instruktorem w siłowni. W spotkaniu z p. Brejnakiem uczestniczyli uczniowie klasy II Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz klasy III Technikum w zawodzie technik organizacji reklamy. Podczas bardzo ciekawego wykładu Pan Paweł poruszył następującą tematykę: A. Pasja a biznes, zależność warta uwagi. B. Jak wykorzystać popularne media społecznościowe do promocji własnego biznesu. C. Jak zostać dobrym trenerem. D. Rozwój zawodowy za małe pieniądze. E. Czy gluten to samo zło? F. Jelita i ich wpływ na funkcjonowanie organizmu. G. Suplementy diety. Próbować? Unikać? Stosować? Zainteresowanie młodzieży tematem zdrowego stylu życia oraz właściwego odżywiania i jego wpływu na nasze życie stało się inspiracją do organizacji kolejnego spotkania. Dodatkowo dla wszystkich słuchaczy Pan Paweł zaoferował bezpłatny trening w swoim Klubie. Spotkanie zorganizowała pani Agnieszka Dyl, nauczyciel przedmiotów zawodowych.

]]>
biuro@wpu24.pl (ZS im. B. Prusa - Jolanta Piasecka) Edukacja Wed, 14 Dec 2016 22:12:50 +0100