Pułtusk

 

Podpalenie w Wiktorynie

Trzy zastępy z: JRG ( 4 strażaków), OSP Pniewo (6 strażaków), OSP Drwały (6 strażaków) i OSP Zatory (6 strażaków) ugasiły pożar suchych gałęzi i karp w miejscowości Wiktoryn gm. Zatory. Przypuszczalną przyczyną pożaru było podpalenie. Trzy zastępy z: JRG ( 4 strażaków), OSP Pniewo (6 strażaków), OSP Drwały (6 strażaków) i OSP Zatory (6 strażaków) ugasiły pożar suchych gałęzi i karp w miejscowości Wiktoryn gm. Zatory. Przypuszczalną przyczyną pożaru było podpalenie. Fot. OSP Drwały

 W dniach 17.10.2016 r. – 23.10.2016 r. jednostki straży pożarnych z terenu powiatu pułtuskiego uczestniczyły w 8 zdarzeniach:

17 października
Dwa zastępy z JRG ( 8 strażaków) i dwa zastępy z OSP Obryte (6 strażaków) ugasiły pożar stodoły drewnianej w miejscowości Ciółkowo Małe gm. Obryte. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia.
Jeden zastęp z JRG Pułtusk (4 strażaków), dwa zastępy z OSP Pokrzywnica (4 strażaków) i Trzepowo (4 strażaków) usunęły skutki kolizji czterech samochodów ciężarowych w miejscowości Klusek gm. Pokrzywnica. W zdarzeniu odnotowano jedną osobę poszkodowaną. Przypuszczalną przyczyną zdarzenia było niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Trzy zastępy z: JRG ( 4 strażaków), OSP Pniewo (6 strażaków), OSP Drwały (6 strażaków) i OSP Zatory (6 strażaków) ugasiły pożar suchych gałęzi i karp w miejscowości Wiktoryn gm. Zatory. Przypuszczalną przyczyną pożaru było podpalenie.
19 października
Jeden zastęp z JRG (4 strażaków) został zadysponowany do wyczuwalnego zapachu gazu w lokalu gastronomicznym w Pułtusku ul.Jana Pawła II 3. Strażacy po przeprowadzeniu badania detektorem wielogazowym nie stwierdzili wycieku z butli. Przypuszczalną przyczyną powstania zagrożenia było złe podłączenie butli z gazem propan butan do kuchni.

21 października
Jeden zastęp z JRG Pułtusk (3  strażaków) usunął obluzowaną rynnę z nad wejścia głównego do budynku Szpitala Powiatowego w Pułtusku przy ul. Kwiatkowskiego. Rynna stwarzała bezpośrednie zagrożenie dla osób wchodzących do budynku.
Dwa zastępy z JRG (7 strażaków) zostały zadysponowane do wyczuwalnego zapachu gazu w budynku  administracyjno – biurowym Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. 3 Maja 20.  Została przeprowadzona ewakuacja wszystkich osób przebywających w budynku. Strażacy dokonali trzykrotnie badania detektorem wielogazowym na obecność substancji niebezpiecznej. Wskazania detektora nie wykazywały zagrożenia.
22 października
Dwa zastępy z: JRG (4 strażaków) i OSP Obryte ( 6 strażaków) usunęły skutki kolizji motocykla z zaparkowanym samochodem osobowym w miejscowości Obryte gm. Obryte. W zdarzeniu została poszkodowana kobieta – kierowca skutera. Przypuszczalną przyczyną zdarzenia było niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez kierującą skuterem.
Dwa zastępy z JRG ( 8 strażaków) ugasiły pożar instalacji elektrycznej w rozdzielni żelbetowego słupa oświetlenia ulicznego w Pułtusku ul.Wyszkowska..

W związku z odnotowanymi w ostatnim okresie pożarami sadzy w przewodach kominowych budynków na terenie powiatu pułtuskiego Komenda Powiatowa PSP w Pułtusku przypomina o obowiązku usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych.
    Zgodnie z § 34. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów:
 § 34. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych
i spalinowych w okresach ich użytkowania:
    1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych -
co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
    2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt. 1 -
co najmniej raz na 3 miesiące;
    3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych
w pkt. 1 - co najmniej raz na 6 miesięcy.
2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonuje osoba posiadająca kwalifikacje kominiarskie.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Skomentuj

WASZE KOMENTARZE UKAŻĄ SIĘ DOPIERO po ocenie moderatora!!!!

NIE PISZCIE ICH PO 5-6 RAZY, BO ICH "NIE WIDAĆ". ONE SĄ TYLKO CZEKAJĄ W KOLEJCE

Na forum publikowane są opinie użytkowników naszego portalu. Wszystkie posty podlegają moderacji.
Treści nieprawdziwe (według mojej wiedzy) i obelżywe usuwam, słowa wulgarne - wyrzucam.

Powrót na górę

Pułtuska Mapa Zagrożeń

reklama

Witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.