Region

Kanałki mają szansę na odmianę

Zaplanowana do realizacji (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego; Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku) przebudowa bulwarów nad głównym kanałem miasta, obejmuje odcinek od Mostu Benedyktyńskiego do śluzy oraz odcinek od Mostu Benedyktyńskiego do Mostu Świętojańskiego - Aleja Gomulickiego wraz ze skwerem.

  • Czytany: 1125 razy

ASF już w powiecie legionowskim

W powiecie legionowskim wystąpiły dwa potwierdzone przypadki zakażenia afrykańskim pomorem świń (ASF) u dwóch sztuk padłych dzików. Choroba nie stwarza zagrożenia dla ludzi.

  • Czytany: 894 razy

Uwaga sołtysi!!!

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął do realizacji „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”. Ideą projektu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla rad sołeckich.

  • Czytany: 1587 razy

Park powstanie na Skarpie

Dr inż. Dorota Sikora i Maciej Rymkiewicz w koncepcji proponują aby park przy ul. Widok w Pułtusku, pełnił funkcję parku osiedlowego i jednocześnie aby miał znaczenie ogólnomiejskie jako ważny punkt widokowy. Podstawowe założenia to wprowadzenie ciekawego programu użytkowego oraz rozwiązań zapobiegających erozji wodnej terenu.

  • Czytany: 1360 razy

Gajda wykładowcą i prezenterem

W Krakowie, w miniony weekend, odbyła się X Konferencja Naukowa Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Kardiologia Prewencyjna 2017 – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy”. W gronie specjalistów, w roli wykładowcy i prezentera wystąpił nasz dr n. med. Robert Gajda.

  • Czytany: 875 razy