Region

Jest, jak jest...

Hmm, coroczna, niedzielna Prezentacja Zakładów Pracy na miejskim rynku w ramach obchodów Dni Patrona Miasta...

  • Czytany: 1617 razy

Honorowi i Zasłużeni już wyróżnieni

Od 1990 roku tytuł Honorowego Obywatela Miasta Pułtuska nadaje się osobom jako szczególne wyróżnienie za godną najwyższego uznania działalność na rzecz Miasta Pułtusk we wszystkich dziedzinach życia społecznego, a zwłaszcza nauki, kultury i sportu oraz działalności gospodarczej i politycznej. Nadanie w/w tytułu potwierdzone jest dyplomem oraz wpisem do Księgi Honorowej.

  • Czytany: 2524 razy