piątek, 22 listopad 2019

Pułtuski portal informacyjny

RYNEK PRODUKTÓW ROLNYCH

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku
                                 
RYNEK PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ
                                 
ceny zebrane z przedsiębiorstw w dniach 23.09-27.09.2019 r (ceny netto w zł za j.m.)
                                 
Wyszczególnienie J.m. Ciechanów Legionowo Mława Płońsk Pomiechówek Pułtusk Żuromin
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Jęczmień konsumpcyjny dt                            
paszowy dt 55 60     70 75 60 65         75 80
Kukurydza paszowa dt 60 67                        
Mieszanki zbożowe paszowe dt         70 70                
Owies konsumpcyjny dt                     50 50    
paszowy dt 45 50     60 65 50 55            
Pszenica konsumpcyjna dt 63 70     80 85 65 70     63 63    
paszowa dt 60 65     70 75 60 65     60 60 78 80
Pszenżyto paszowe dt 55 60     70 75 55 60     51 55 70 75
Żyto konsumpcyjne dt 50 55     65 70 50 55     50 50    
paszowe dt 50 55     60 65 45 50     47 47    
Wyszczególnienie J.m. Ciechanów Legionowo Mława Płońsk Pomiechówek Pułtusk Żuromin
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Cielęta szt 380 450     350 650             400 450
Krowy wybrakowane kg 3,50 5,00     3,00 5,50             4,50 4,50
MBO/buhajki kg 5,00 6,50     6,50 7,50             6,00 6,00
MBO/jałówki kg         5,00 6,50             5,50 6,00
Mleko l. 1,15 1,55         1,00 1,40            
Prosięta szt                            
Maciory wybrakowane kg                            
Tuczniki kg 4,00 4,50         5,30 5,60     5,5 5,9 5,40 5,40
Wyszczególnienie J.m. Ciechanów Legionowo Mława Płońsk Pomiechówek Pułtusk Żuromin
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Koncentrat 30%/cielęta dt 190,0 230,0     182,6 256,0 230,0 260,0 240,0 252,0 220,0 220,0 224,0 280,0
Koncentrat 30%/opasy dt 190,0 214,0     185,2 232,0 190,0 210,0 168,0 192,0 198,0 198,0 192,0 208,0
Koncentrat 30%/krowy dt         185,2 235,2 200,0 240,0 194,0 200,0 225,0 225,0 192,0 208,0
Koncentrat 30%/prosięta dt 300,0 310,0     344,9 368,1 270,0 360,0 280,0 300,0     272,0 272,0
Koncentrat 30%/tucznik dt 250,0 260,0     218,9 255,0 240,0 300,0 260,0 280,0 262,0 262,0 232,0 248,0
Koncentrat 30%/maciory dt 230,0 240,0     230,5 250,9 250,0 284,0 232,0 260,0 210,0 210,0 232,0 232,0
Mieszanka/cielęta dt 130,0 150,0     166,7 170,4 124,0 156,0 120,0 160,0 160,0 160,0 168,0 168,0
Mieszanka/krowy dt 100,0 125,0     96,0 121,0 104,0 116,0 104,0 132,0 124,0 124,0 128,0 128,0
Mieszanka/prosięta dt         194,4 235,0 140,0 260,0 196,0 244,0 204,0 204,0 216,0 216,0
Mieszanka/tucznik dt 115,0 120,0     116,0 125,0 106,0 118,0 116,0 132,0 118,0 118,0 128,0 128,0
Mieszanka/maciory dt             114,0 120,0 136,0 140,0        
Mieszanka/drób dt 135,0 150,0         130,0 156,0 132,0 155,0 150,0 150,0 160,0 160,0
Wyszczególnienie J.m. Ciechanów Legionowo Mława Płońsk Pomiechówek Pułtusk Żuromin
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Amofoska 4:12:12 dt                 105,0 108,0        
Amofoska 4:16:18 dt 115,0 120,0                        
Fosforan amonu 18:46:0 dt 165,0 185,0                     215,0 215,0
Lubofoska 4:12:12 dt         940,0 940,0 93,0 95,0         105,0 105,0
Lubofoska 5:10:15 dt                            
Mocznik 46:0:0 dt 125,0 135,0     150,0 156,0 116,0 118,0 148,0 150,0     160,0 160,0
Polifoska 4;12;32 dt                            
Polifoska 4;16:18 dt             150,0 152,0            
Polifoska 6:20:30 dt 150,0 160,0     170,0 176,0 155,0 156,0     172,0 172,0 175,0 175,0
Polifoska 8:24:24 dt 150,0 160,0     170,0 178,0 158,0 158,0     178,0 178,0 177,0 177,0
Polifoska max 5:16:24 dt             150,0 153,0            
Saletra amonowa 34:0:0 dt 108,0 120,0     120,0 130,0 102,0 104,0 124,0 130,0 115,0 115,0 123,0 123,0
Saletrzak 27,5:0:0 dt 104.00 110,0     110,0 115,0 98,0 100,0     104,0 104,0 113,0 113,0
Sól potasowa 60% K2O dt             140,0 142,0         150,0 150,0
Superfosfat wzbog. 40% dt 135,0 140,0     150,0 154,0                
Wapno nawozowe dt 40,0 50,0     48,0 48,0     39,0 55,0     46,0 46,0

Regulamin emisji ogłoszeń drobnych

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podstawą  do  dokonania  emisji  ogłoszenia drobnego jest jego dobrowolne Zlecenie - złożenie poprzez odpowiedni moduł "Dodaj ogłoszenie" przez Reklamodawcę.  Złożenie  Zlecenia  jest  równoznaczne  z  akceptacją  postanowień  niniejszego Regulaminu.

3. Odpowiedzialność  prawną  za  treść  przekazywanych  do  emisji  Reklam  ponosi Reklamodawca. Jeżeli w wyniku emisji Reklamy - ogłoszenia drobnego, Wydawca poniósł jakąkolwiek szkodę związaną z  zaspokojeniem uzasadnionych roszczeń osób lub podmiotów,  których prawa zostały naruszone  emisją  Reklamy (w  tym  w  szczególności  roszczeń  z  tytuł  naruszenia autorskich  praw  majątkowych,  praw  pokrewnych,  prawa  własności  przemysłowej  lub  dóbr osobistych  osób  trzecich)  Reklamodawca  będzie  zobowiązany  naprawić  taką  szkodę  w  całości, włączając  w  to  zwrot  kosztów  postępowań  sądowych  lub  innych,  kosztów  zastępstwa procesowego  oraz  innych  uzasadnionych  wydatków  poniesionych  przez  Wydawcę  w  związku  z zaspokojeniem  roszczeń  osób  trzecich.  Dotyczy  to  także  przypadków,  w  których  stroną postępowania związanego z treścią lub formą Reklamy - ogłoszenia drobnego będzie redaktor naczelny Portalu lub inny pracownik Wydawcy.

4. Reklamodawca  składając  Zlecenie  oświadcza,  iż  przysługują  mu  prawa  na  dobrach niematerialnych  do  posługiwania  się  użytymi  w  zleconych  do  emisji  Reklamach informacjami,  danymi,  utworami,  wizerunkami,  znakami  towarowymi,  wzorami  zdobniczymi  lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej oraz iż treść Reklamy nie jest sprzeczna z prawem ani zasadami współżycia społecznego, nie narusza dóbr osobistych  osób  i  podmiotów  trzecich,  praw  osób  i  podmiotów  trzecich,  a  także  dobrych obyczajów.

5. Przekazana  do  emisji  Reklama - ogłoszenie drobne powinna odróżniać się od szaty graficznej Portalu. Reklama  nie  może  naśladować  wyglądu  Portalu  ani  jej  poszczególnych  elementów. Wydawca ma prawo zamieścić na Reklamie oznaczenie informujące o komercyjnym charakterze Reklamy oraz że nie stanowi on elementu Portalu.

6. Publikacja treści Reklamy - ogłoszenia drobnego następuje zawsze po akceptacji treści przez administratora Portalu.

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest właściciel portalu www.wpu24.pl Agencja Informacyjna WPU24.pl Jarosław Kopeć, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Administrator zapewnia, że będzie dokładać szczególnej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom osobistym, tak aby uczynić korzystanie z portalu wpu24.pl jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników.

3. Użytkownicy nigdy nie są proszeni o podanie informacji osobistych poprzez portal wpu24.pl

4. Administrator nie gromadzi w żaden sposób informacji o Użytkownikach -  na portalu nie ma możliwości zakładania kont, rejestracji ani formularzy kontaktowych czy e-mailowych.

5. W przypadku korzystania za pośrednictwem portalu wpu24.pl z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się na ryzyko Użytkownika. Do takich sytuacji nie ma bowiem zastosowania niniejszy Regulamin, a Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się polityką prywatności danego podmiotu.

5. W celu dostosowania treści i usług dostępnych za pośrednictwem portalu wpu24.pl do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, Administrator używa tzw. cookies, tj. krótkich informacji tekstowych zapisywanych na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron portalu oraz umożliwiają internetowe identyfikowanie Użytkownika i jego preferencji co pozwala na poznanie jego zachowań i zainteresowań. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niniejszego portalu.

 

Regulamin Portalu WPU24

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Niniejszy  regulamin,  zwany  dalej  Regulaminem,  określa  zasady  korzystania  z  serwisu  umieszczonego  pod  adresem www.wpu24.pl, zwanym dalej Serwisem, zasady korzystania z usług oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.
2. Serwis jest wydawanym elektronicznie dziennikiem w rozumieniu Ustawy Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz.U. z 1984 r., Nr 5, poz. 24 z późn. Zm.), zarejestrowanym przez Sąd Okręgowy w Ostrołęce, wydawanym przez Agencję Informacyjną WPU24.pl Jarosław Kopeć
3. Umożliwienie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podstawie Regulaminu.
4. Na podstawie Regulaminu, dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Użytkowników nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która pozwala na jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
6. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
7. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
- Usługodawca – oznacza Agencję Informacyjną WPU24.pl;
- Regulamin – oznacza niniejszy dokument;
- Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników na podstawie Regulaminu;
- Serwis – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną stworzoną i udostępnioną przez Usługodawcę w sieci Internet, umożliwiającą Użytkownikowi korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez Usługodawcę dostępnych pod adresem www.wpu24.pl;
- Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych według niniejszego Regulaminu;
- Materiał – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w Serwisie;
- Cookie – informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.


II. USŁUGI


1. Do Usług oferowanych przez Usługodawcę należą w szczególności:
- możliwość przeglądania i odczytywania materiałów w formie tekstu, zdjęć, grafik, danych itd. przez Użytkownika w ramach bezpłatnego dostępu do Serwisu;
- możliwość zadawania Usługodawcy drogą elektroniczną pytań związanych z określoną tematyką Serwisu;
- możliwość przeglądania produktów reklamowych emitowanych na Serwisie.
2. Celem prawidłowego korzystania z Usług Serwisu, Użytkownicy powinni dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet.
3. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu są następujące:
- komputer PC z procesorem Pentium 200Mhz, pamięcią 32MB, systemem operacyjnym oraz przeglądarką internetową;
- przeglądarka internetowa
- jedna z następujących aplikacji komputerowych Mozilla Firefox 17 lub wyższy, Internet Explorer 8 lub wyższy, Opera 12 lub wyższy, Safari 5 lub wyższy, Chrome 25 lub wyższy, lub inna zgodna.


III. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
2.  Usługodawca  dołoży  wszelkich  starań,  żeby  Serwis  funkcjonował  w  sposób  ciągły.  Usługodawca  zastrzega,  że  w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych.  Usługodawca  nie  będzie  informował  o  planowanej  przerwie  w  funkcjonowaniu  Serwisu.  Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań , aby przerwy w świadczeniu Usług wynosiły nie więcej niż 120 godzin w miesiącu.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści bez uprzedniej kontroli przez Usługodawcę.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych informacji, nie ponosi również odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystywanie przez Użytkowników dla określonych działań.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych przez Użytkownik a na ich podstawie decyzji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.
6. Usługodawca zastrzega, że wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie są objęte ochroną prawa autorskiego. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolonego prawa jest zabronione.
7. Korzystając z Serwisu Użytkownik obowiązany jest postępować zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami   oraz  zasadami współżycia  społecznego.  Na  wypadek  naruszenia  powyższych  zasad Użytkownik ponosi  całkowitą  odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę.
8.  Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

   

Lokalny portal informacyjny powiatu pułtuskiego. Funkcjonuje od maja 2015 roku.
Wydawca: Agencja Informacyjna WPU24.pl.
Portal zarejestrowany jako tytuł prasowy w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce

Newsletter

Subskrybuj portal WPU24. Nie przegap tego co w regionie najważniejsze

Nie spamujemy!