Będzie ferma w Nowym Niestępowie

Będzie ferma w Nowym Niestępowie

Po kilku miesiącach zmagań prawnych budowa fermy trzody chlewnej w Nowym Niestępowie wydaje się być coraz bliżej realizacji.

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pozytywnie zaopiniował plany przedsięwzięcia. Ferma ma składać się z 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok.

Powrót na górę