Wdpo burmistrz ogłosiła konkurs na dyrektorów

Wdpo burmistrz ogłosiła konkurs na dyrektorów

Nieco ponad dwa tygodnie mają kandydaci na dyrektorów trzech pułtuskich szkół podstawowych na zgłoszenie swoich kandydatur


Wyznaczona do pełnienia obowiązków (wdpo) burmistrz ogłosiła konkursy od razu na 3 stanowiska dyrektorskie: Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 z Odziałami Integracyjnymi raz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z klasami sportowymi. Oprócz wymogów ustawowych kandydaci(-tki) muszą przedstawić m.in. koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówek. Dyrektorów wyłoni komisja powołana przez burmistrz.

Konkursy nie są wydarzeniem nagłym, a wynikają z czasu obecnie sprawowanej kadencji i wynikają z ustawy Prawo oświatowe.

Powrót na górę