Wodniacy bez dofinansowania

Wodniacy bez dofinansowania

Pułtuski Klub Wodniaków  nie otrzyma w tym roku dofinansowania do letniego wypoczynku dzieci.

To decyzja komisji przy Mazowieckim Kurator Oświaty, która decydowała o wynikach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z Mazowsza. Organizacja nie spełniła wymogów formalnych na organizację wypoczynku wyjazdowego i półkolonii. Wybrane zostały oferty 40 organizacji, których projekty zostaną dofinansowane w kwocie ponad 2,2 mln zł.

Pułtuski Klub Wodniaków

Powrót na górę