Patriotyzm- czy to trudne?

Patriotyzm- czy to trudne?

W środę 6 czerwca 2018 roku uczniowie klas 3 Technikum Nr 2 wzięli udział w spotkaniu z Panem Leszkiem Malinowski, autorem ponad 80 artykułów popularyzujących nieznane zabytki i postaci Ziemi Pułtuskiej- naszej małej Ojczyzny. Celem spotkania była próba odpowiedzi na pytanie o istotę współczesnego patriotyzmu: Czy obecnie każdy z nas może być patriotą? Czym miłość do Ojczyzny można wyrazić?


W popularnym ujęciu patriotyzm określa się jako miłość i przywiązanie do własnego państwa i narodu. Osobisty związek każdego Polaka z Ojczyzną, na przestrzeni dziejów, wyrażał się walką o wolność i niepodległość. Zatem miernikiem wielkości ofiary była przelana krew, o czym tak pięknie mówili poeci.  Czas pokoju i wolności zwalnia z obowiązku walki. Nakazuje jednak pamięć, czyli budowanie świadomości w oparciu o znajomość historii.
Czas pokoju, to czas rzetelnej pracy i samorealizacji w imię wolności i niezależności. Tak więc, kryterium miłości do Ojczyzny będzie stanowił ,,trud i pot”. Czy takie ujęcie może wystarczyć jako wyjaśnienie istoty patriotyzmu?… Szczególnie dla młodzieży? Zdaniem naszego Gościa Ojczyznę należy kochać bezwarunkowo tj. za to, że jest. Kochać należy świadomie, czyli ,,widzieć jej blaski i cienie, plusy i minusy”.
Taka postawa gwarantuje, czyni patriotą każdego z nas.
Za tak piękne i mądre słowa Panu Leszkowi Malinowskiemu serdecznie dziękujemy. Jeszcze bardziej jesteśmy wdzięczni za żywą lekcję historii, za uświadomienie, że badanie śladów przeszłości jest nie tylko inspirujące i ciekawe, ale pozwala budować naszą indywidualną i zbiorową tożsamość. Dziękujemy i czekamy na kolejne spotkania!
                   Młodzież Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku 

Powrót na górę