5. projektów zrealizuje Gmina Pułtusk

5. projektów zrealizuje Gmina Pułtusk

Fundusze unijne wspierają rozwój oferty edukacyjnej mazowieckich szkół. Są to inwestycje w organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, doposażenie szkolnych pracowni, a także rozwój nauczycieli. Decyzją Zarządu Województwa dofinansowanie uzyskało 46 projektów, co pozwoli na wsparcie w edukacji ponad 20 tys. uczniów. Fundusze na ten cel to 36,8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Fundusze z programu regionalnego wspierają edukację dzieci i młodzieży. Środki inwestowane są w rozwój kompetencji wymaganych przez pracodawców, ale też koniecznych w codziennych sytuacjach życiowych. Są to m.in. umiejętności informatyczne, językowe, ale też kreatywność, przedsiębiorczość czy praca zespołowa. Ponad 36 mln zł to konkretne środki na rozwój 20 tys. uczniów, a także 1,5 tys. nauczycieli.

Z dofinansowania skorzystają samorządy prowadzące szkoły w całym regionie. Aż pięć projektów zrealizuje Gmina Pułtusk. Ponad 2,5 mln zł pomoże w uzupełnieniu braków edukacyjnych oraz rozwoju zainteresowań u dzieci. Uczniowie skorzystają z dodatkowych zajęć, w tym prowadzonych metodą eksperymentu, ale też wyjazdów edukacyjnych. Gmina Pułtusk przeznaczy środki na doposażenie sal lekcyjnych i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Lista projektów:

  • Młodzi ludzie w wielkim świecie innowacji - stawiamy na wszechstronny rozwój uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 (421 tys. zł. dofinansowania)
  • Przyszłość należy do nas- rozwój umiejętności uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Pułtusku (340 tys.zł.)
  • Nauka kluczem do sukcesu-  rozwój kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 (908 tys.zł)
  • Szkoła Podstawowa nr 4 w Pułtusku – akademią zdobywania kompetencji (530 tys.)
  • Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi (378 tys.)
  • Akademia Kompetencji i eksperymentów dla uczniów  małych szkół w Gminie Pułtusk (344 tys.)

Anna Penda
Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Powrót na górę