Spotkania edukacyjne dla rodziców

Spotkania edukacyjne dla rodziców

W sierpniu, z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy odbyły się spotkania edukacyjne dla rodziców.

Osobą prowadzącą spotkanie w dniu 23.08.2018r była psycholog- Weronika Barszcz-Karnabal. To co jest ważne w relacji rodzic -dziecko, na co powinniśmy zwracać uwagę by lepiej zrozumieć swoje dziecko, czego nie należy lekceważyć, by uniknąć późniejszych problemów wychowawczych na te i wiele innych trudnych pytań mogli uzyskać odpowiedź  rodzice w trakcie spotkania, które odbyło się  w Urzędzie Gminy w Winnicy.
    Być dobrym rodzicem nie znaczy pozwalać na wszystko, obdarowywać  prezentami, ulegać kaprysom - być dobrym rodzicem to być z dzieckiem, towarzyszyć w zabawie, nauce, uczyć zasad i pokazywać świat.
     Kolejne spotkanie,które zorganizowano w dniu 28.08.2018r to „Warsztaty z zakresu wzmocnienia kompetencji gospodarowania budżetem domowym i prowadzenia gospodarstwa domowego”.
    Rozsądne gospodarowanie budżetem domowym jest ważną umiejętnością, która przydaje się każdemu w codziennym życiu, niezależnie od zasobności portfela. Problem jednak tkwi w tym, gdzie zdobyć tę umiejętność, która nie jest przedmiotem szkolnym i nie zawsze jest przedmiotem wychowania.
Nasze dochody nie rosną, a wciąż pojawiają się nowe wydatki. Aby zachować równowagę finansową trzeba ustalić rozsądny plan działania i być konsekwentnym w jego realizacji. Głównym celem prowadzonych  warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in: przekazanie wiedzy dotyczącej zasad gospodarowania budżetem domowym, uświadomienie roli i zalet świadomego oszczędzania jak również przekazanie wiedzy dotyczącej planowania budżetu.
Dzięki warsztatom uczestnicy mieli szansę nabyć nowe umiejętności, które z pewnością przydadzą się im w życiu codziennym oraz przyniosą oczekiwane rezultaty w prawidłowym zarządzaniu budżetem domowym.
    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy składa podziękowanie wszystkim osobom dzięki którym wspólnie udało się zrealizować spotkania. Podziękowania kierowane są do Wójta Gminy Winnica- Mariusza Kowalewskiego, Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Winnicy- Romana Wardy, psycholog- Pani Weroniki Barszcz- Karnabal, Pani Ewy Żórawskiej z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie.

Powrót na górę