Wycieczkowy luzik za frekwencję

Wycieczkowy luzik za frekwencję

3 października czterdzieścioro siedmioro uczniów ZespołuSzkół im. B. Prusa, wraz z nauczycielkami: Justyną Rachubą–Mućką, Izabelą Gierek i Katarzyną Świerczewską,uczestniczyło w wycieczce programowej do Torunia, zorganizowanej w ramach projektu „TIK w nauczaniu matematyki”.

Uczestnicy wycieczki to uczniowie z najwyższą frekwencją na zajęciach dodatkowych z matematyki.

Celem wyjazdu edukacyjnego było poznanie zastosowania matematyki w życiu codziennym, nauce, technice i architekturze. Dziewczęta i chłopcy w ramach zajęć laboratoryjnych w Kamienicy Alchemika, prowadzonych przez zespół naukowo-dydaktyczny Centrum Chemii w Małej Skali, zgłębili wiedzę na temat „najważniejszych eksperymentów przed egzaminem maturalnym.

Zajęcia poszerzyły wiedzę praktyczną dotyczącą m.in. otrzymywania, reakcji i właściwości kwasów, soli, tlenków; badania czynników wpływających na szybkość reakcji; porównywania właściwości związków organicznych. Dzięki tym zajęciom uczniowie pobudzili  wyobraźnię, dostrzegli elementy matematyki w innych naukach ścisłych, poszerzyli pogląd na naukę.

Kolejnym etapem wyjazdu było zwiedzanie Starówki Toruńskiej i zapoznanie się z architekturą Torunia oraz techniką budowy w minionych wiekach.

Powrót na górę