Ważne seminarium w Młodzieżowym Centrum Kariery

Ważne seminarium w Młodzieżowym Centrum Kariery

 7 listopada w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pułtusku odbyło się seminarium informacyjne pt. ”Trafny wybór - tradycyjne zawody - nowe możliwości”.

Organizatorem spotkania byłaMazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy przy współpracy Cechu Rzemiosł Różnych                               i Przedsiębiorczości w Pułtusku. Celem seminarium była propozycja wparcia pułtuskich szkół w zakresie realizacji działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.  

W czasie spotkania przestawiono oferty instytucji w zakresie  wspomagania wyboru drogi edukacyjno-zawodowej ucznia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na potrzebę kształcenia zawodowego w formie dualnego systemu nauki zawodu. Ofertę MWK OHP przedstawiła Joanna Ciszewska-doradca zawodowy MCK w Pułtusku. Zaprezentowała usługi adresowane do młodzieży, strukturę instytucji, zakres działań poszczególnych jednostek ze zwróceniem uwagi na ofertę pułtuskiego MCK. Zaprezentowała również tematykę najczęściej realizowanych zajęć, przykłady dobrych praktyk oraz zachęcała uczestników seminarium do współpracy w obszarze doradztwa zawodowego. Janusz Borzyński - dyrektor biura Cechu Rzemiosł Różnych                                     i Przedsiębiorczości w Pułtusku przestawił informacje  dotyczące dualnego systemu nauki zawodu charakteryzującego się zdobywaniem wiedzy i umiejętności                        w rzeczywistych warunkach pracy na podstawie u mowy o pracę zawartej pomiędzy zakładem szkolącym a pracownikiem młodocianym. Podkreślił również wynikający       z przepisów prawnych  nadzór rzemiosła nad przebiegiem praktycznej nauki zawodu. Omówił również formy zdobywania i potwierdzania kwalifikacji w formie świadectw czeladniczych, a także  zwrócił  szczególną uwagę na ogromne zapotrzebowanie rynku pracy na osoby posiadające kwalifikacje w deficytowych profesjach, które określa m.in. Barometr Zawodów.

W seminarium uczestniczyli doradcy zawodowi, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele wyznaczeni do zajmowania się obszarem doradztwa zawodowego w szkołach powiatu pułtuskiego. Dzięki współdziałaniu wszystkich lokalnych podmiotów, które włączą się we wspólne działania istnieje realna szansa, że uda się stworzyć system wsparcia psychologicznego, merytorycznego, informacyjnego  dla uczniów,  rodziców jak również nauczycieli, aby  jak najlepiej przygotować młodzież do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych.

Autor teksu- Joanna Ciszewska, doradca zawodowy MCK

Powrót na górę