Liceum „Skargi” w czołówce ogólnopolskiego rankingu IT-Szkoła

Liceum „Skargi” w czołówce ogólnopolskiego rankingu IT-Szkoła

W listopadzie 2018 roku Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku uplasowało się na pierwszym miejscu wśród 143 szkół województwa mazowieckiego w rankingu IT-Szkoła.

W zestawieniu ogólnopolskim szkoła zajęła trzecie miejsce!

IT-Szkoła to internetowy, otwarty program przeduniwersyteckich studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych(ICT) skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Program ma na celu podwyższenie kompetencji informacyjno-komunikacyjnych uczniów, niezbędnych do dalszego kształcenia się na studiach wyższych oraz wyłonienie poprzez prowadzony w projekcie ranking online, najbardziej aktywnych w działaniach na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego polskich szkół ponadgimnazjalnych.

Tematyka kursów, wykładów i konkursów oraz innych działań realizowanych w Programie IT Szkoła jest opracowywana i aktualizowana w oparciu o podstawy programowe dla przedmiotu informatyka w liceum ogólnokształcącym oraz na podstawie prognoz, raportów i badań przygotowywanych i prowadzonych przez czołowe międzynarodowe i polskie ośrodki informacyjno-badawcze w zakresie tworzenia i zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W Liceum „Skargi” koordynatorem projektu jest p. Rafał Chmielewski, a zajęcia są kierowane głównie do uczniów klas o profilu politechnicznym z rozszerzonym programem informatyki. Warsztaty IT Szkoła obejmują między innymi takie zagadnienia jak: algorytmika i programowanie, bazy danych, multimedia, grafika i technologie internetowe, sieci komputerowe oraz tendencje rozwoju informatyki. W programie są uwzględniane najważniejsze aktualne oraz przyszłe trendy rozwojowe w informatyce, takie jak bezpieczeństwo systemów informatycznych, przetwarzanie i analiza danych masowych, przetwarzanie w chmurze, czy technologie mobilne.

Link do rankingu: https://it-szkola.edu.pl/ranking

 

Powrót na górę