fbpx
czwartek, 04 czerwiec 2020

Kultura Pułtusk - aktualne wydarzenia kulturalne w powiatu pułtuskiego

Centrum Kulturalne w Rynku

napisane czwartek, 09 styczeń 2020 18:40
Żródło zdjęć: ARCHITEKTURA_PB_OPIS.pdf Żródło zdjęć: ARCHITEKTURA_PB_OPIS.pdf

Władze miasta zdecydowały o utworzeniu Centrum Kulturalnego przy ul. Rynek 13

Ma się to stać przy wsparciu programu „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Gminie Pułtusk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Niszczejący budynek - o powierzchni użytkowej 194 m kw. - poprzez przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania zmieni funkcję mieszkalną na użyteczności publicznej. Z uwagi na fakt wykorzystania piwnic do celów gospodarczo-technicznych wymagane będzie zwiększenie wysokości do około 250cm. Docelowo zakłada się też wykorzystanie tylnego dziedzińca i oficyn budynku na funkcje wspomagające centrum. Generalnie zaplanowano niemal wszystkie prace (rozbiórkowe, demontażowe, stropowe, dachowe, elewacyjne i instalacyjne) jakie zapewnią nową funkcję pomieszczeniom.

Budynek przy Rynku nr 13 stanowi ciekawy przykład transformacji historycznego obiektu w okresie powojennej odbudowy całego zespołu zabudowy  tzw. Wyspy Pułtuskiej. W I-szym etapie dostosowano obiekt do nowej skali urbanistycznej poprzez obniżenie o jedną kondygnację, w II-gim, po kilku latach, zmieniono formę fasady, tworząc swoistą architektoniczną kreację w stylu klasycystycznym.

Na pewno nie będzie łatwo, bowiem zaplanowane prace m.in. "dotyczą budynku kamienicy wpisanej do rejestru zabytków w obszarze zespołu urbanistyczno – architektonicznego", też wpisanego do rejestru zabytków. A to oznacza np. obowiązek prowadzenia badań archeologicznych. Już wiadomo, że np. bezwzględnej ochronie podlegać musi układ i wystrój fasady od strony Rynku, a zachowaniu podlegają: kształt dachu, kształty gzymsów   wieńczącego i kordonowego, balkon wraz z   balustradą, boniowania ryzalitu i bocznych pilastrów.


Po przebudowie Centrum Kulturalne składać się będzie z: parteru, piętra i poddasza z pomieszczeniami prezentacyjnymi/ wielofunkcyjnymi (5), biurowymi (3 + 2 wc) oraz zapleczem gospodarczo - biurowym.

Urząd Miejski

tel.: 23 692 00 01
email: um@pultusk.pl