Możliwy remont elewacji MCKiS

Możliwy remont elewacji MCKiS Google Maps

21 sierpnia Sejmik Województwa Mazowieckiego udzielił dodatkowych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy mazowieckich zabytkach.

W dodatkowym rozstrzygnięciu (pierwsze odbyło się w maju br.  - kościółek drewniany w Gąsiorowie) radni przyznali 60 000 zł na remont elewacji MCKiS w Pułtusku, tj. 50% dofinansowania.

Powrót na górę