Zamknij

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy

14:50, 05.06.2020 | J.K
Skomentuj

Okres realizacji projektu w latach: 2019-2020. Dzięki zaangażowaniu PUP w Pułtusku, wartość projektu na 2020 r. uległa zwiększeniu. Tym samym, tut. Urząd dysponuje nową kwotą w wysokości 2 452 557,04 zł przeznaczoną na aktywizację osób bezrobotnych w ramach ww. projektu Wysokość wkładu Unii Europejskiej wynosi: 1 962 045,63 zł. Projekt zakłada, że wsparcie – po wniesionych zmianach – w 2020 r. w ramach projektu uzyskają 244 osoby. Będą to osoby w wieku 30 lat i więcej zamieszkałe na terenie powiatu pułtuskiego zarejestrowane jako bezrobotne, w tym:

osoby długotrwale bezrobotne (osoby pozostające nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy od ostatniej rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku),

osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem średnim lub niższym),

osoby w wieku 50 lat i więcej,

osoby z niepełnosprawnościami,

kobiety,

bezrobotni mężczyźni w wieku pomiędzy 30 a 49 rokiem życia (osoba nienależąca do grupy osób: w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach zawodowych, posiadająca wykształcenie wyższe lub pomaturalne).

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz