Zamknij

Powiatowy Urząd Pracy w 2020 r. realizuje drugi rok projekt

14:56, 05.06.2020 | J.K
Skomentuj

pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (III)”

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim.

Okres realizacji projektu w latach: 2019-2020. Dzięki zaangażowaniu PUP w Pułtusku, wartość projektu na 2020 r. uległa zwiększeniu. Tym samym, tut. Urząd dysponuje nową kwotą w wysokości 2 452 557,04 zł przeznaczoną na aktywizację osób bezrobotnych w ramach ww. projektu Wysokość wkładu Unii Europejskiej wynosi: 1 962 045,63 zł. Projekt zakłada, że wsparcie – po wniesionych zmianach – w 2020 r. w ramach projektu uzyskają 244 osoby. Będą to osoby w wieku 30 lat i więcej zamieszkałe na terenie powiatu pułtuskiego zarejestrowane jako bezrobotne, w tym:

  • osoby długotrwale bezrobotne (osoby pozostające nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy od ostatniej rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku),
  • osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem średnim lub niższym),
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • kobiety,

bezrobotni mężczyźni w wieku pomiędzy 30 a 49 rokiem życia (osoba nienależąca do grupy osób: w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach zawodowych, posiadająca wykształcenie wyższe lub pomaturalne).


Zakładane wskaźniki efektywności zatrudnieniowej w ramach realizowanego projektu wynoszą:

dla osób w najtrudniejszej sytuacji (osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami) – 45%,

dla pozostałych osób nienależących do ww. grup – 60%.

Okres realizacji projektu: do 31.12.2020 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz