Ewakuacja ludzi i inwentarza

Ewakuacja ludzi i inwentarza

KOMUNIKAT POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO z dnia 19 stycznia 2018 roku o wprowadzeniu alarmu przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Pułtuskiego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku informuje, że w związku z przekroczeniem stanu alarmowego na rzece Narew (452 cm o godzinie 14:00) na wodowskazie w Pułtusku oraz ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego w gminie Pułtusk, Zarządzeniem Nr 5/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego, od godz. 14:00 dnia 19 stycznia 2018 roku na terenie powiatu pułtuskiego został wprowadzony alarm przeciwpowodziowy dla gmin: Obryte, Pułtusk, Pokrzywnica, Zatory.
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku, organy zarządzania kryzysowego gmin oraz służy powiatowe monitorują sytuację i podejmują stosowne działania zgodnie z stanami wody i obowiązującą procedurą.
Szczegółowe zasady zachowania się ludności określą organy zarządzania kryzysowego gmin.


Burmistrz Miasta Pułtusk wydał zarządzenia o ewakuacji ludności w związku z wystąpieniem masowego zagrożenia. Obowiązek ten dotyczy osób zamieszkałych w Pułtusku przy ul. Pod Wróblem i w miejscowości Pawłówek. Pomimo niekorzystnych warunków atmosferycznych i podnoszącego się poziomu rzeki obecnie nie ma bezpośredniego zagrożenia dla większości mieszkańców Pułtuska. Utrudnienia (głównie z przejazdem) występują jedynie na ul. Pod Wróblem i na drodze Pułtusk – Ponikiew, gdzie został wyznaczony objazd.

Powrót na górę