CBA zatrzymało naszych burmistrzów

CBA CBA

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali osiem osób, w tym burmistrza Pułtuska i jego zastępcę. Wśród zatrzymanych jest też prezes PPUK sp.zo.o Sławomir B. Zatrzymania mają związek ze sprawą korupcyjną dotyczącą przetargów budowlanych w ich obecnym i poprzednim miejscu zatrudnienia.

Śledztwo jest prowadzone w związku z "podejmowaniem decyzji finansowych ze szkodą najpierw dla zespołu szkół, a później miasta Pułtuska oraz w sprawie wejścia w porozumienie z innymi osobami w związku z publicznymi przetargami w zakresie przebudowy i remontów budynków szkoły, internatu na ok. 1 mln zł i budowy miejskiego żłobka na 3 mln zł".


- Chodzi m.in. o okres, w którym część z tych osób pracowało w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie. Obecny burmistrz Pułtuska był wówczas jego dyrektorem. Doszło wtedy do nieprawidłowości przy zamówieniach na prace remontowe w tej placówce, o wartości miliona złotych, a konkretnie o tzw. ustawianie przetargów – mówi Onetowi Piotr Kaczorek.
Do kolejnych nieprawidłowości miało dojść, kiedy ówczesny dyrektor wspomnianej szkoły, Krzysztof N., był już burmistrzem Pułtuska. – Chodzi o budowę żłobka miejskiego. W tym przypadku również mieliśmy do czynienia z ustawianiem przetargów. Tym razem chodzi o kwotę blisko trzech mln zł. Nieprawidłowości dotyczą także wadliwie wykonanych prac, a poza tym części zleconych robót w ogóle nie realizowano – tłumaczy Kaczorek.
Agenci CBA weszli do mieszkań wspomnianych wyżej osób dziś rano. Zostały one zatrzymane. Trwają przeszukania miejsc ich pracy w urzędzie miasta oraz w siedzibie PUK, lokali prowadzonych działalności gospodarczych oraz miejsc ich zamieszkania. Zabezpieczane są dokumenty i inne przedmioty związane ze sprawą.
- Działania burmistrza Pułtuska spowodowały straty w mieniu miasta oraz zarządzanej przez niego szkoły. Zatrzymani odpowiedzą m.in. za przekraczanie uprawnień i działanie na szkodę tych podmiotów. Inne osoby usłyszą zarzuty udziału w przestępczym procederze – podkreśla w rozmowie z Onetem Piotr Kaczorek.


Potwierdzam, że doszło do zatrzymań w Pułtusku i okolicach. Funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA prowadzą przeszukania w miejscach pracy zatrzymanych i ich mieszkaniach - powiedział Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej Biura CBA dla RMF FM.
Kaczorek wyjaśnił, że burmistrz pełnił wcześniej funkcję dyrektora Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie koło Pułtuska.
Wśród zatrzymanych przez CBA są także dwaj urzędnicy, prezes i księgowa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Pułtusku oraz dwaj przedsiębiorcy. Część z tych osób wcześniej pracowała w CKR lub wykonywała prace na jego rzecz.
Sprawa dotyczy nieprawidłowości przy przetargach na prace budowlane w Centrum i przy budowie miejskiego żłobka na kwotę ok. 4 milionów złotych - podał Kaczorek.
CBA prowadzi sprawę pod nadzorem białostockiej prokuratury regionalnej.

Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl


Z art. 28g ust. 1 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wynika, że w sytuacji, gdy burmistrz (i zastępca):
- jest tymczasowo aresztowany,
- odbywa karę pozbawienia wolności za przestępstwo nieumyślne albo karę aresztu
ustawodawca nałożył pewne obowiązki na przewodniczącego rady gminy. W ciągu 48 godzin od uzyskania informacji o zaistnieniu jednej z wymienionych wyżej okoliczności zawiadamia on o nich wojewodę. W gminach, w których tego stanowiska nie obsadzono lub w których nie został wskazany pierwszy zastępca, obowiązki wójta przejmuje osoba wyznaczona przez prezesa Rady Ministrów. Wniosek w tej sprawie składa wojewoda za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Premier wyznacza osobę zastępującą również w sytuacji, gdy okoliczności wymienione w art. 28a ust. 1 gminnej ustawy ustrojowej dotknęły zarówno wójta, jak i jego pierwszego zastępcy.

Powrót na górę