Wojewoda przejmie Pułtusk

Wojewoda przejmie Pułtusk

Radni Rady Miejskiej, w 9 dni od aresztowania burmistrza zmierzyli się z problemem kontynuacji władzy i kierowania gminą.

15:18 Na początek obrad radni opozycji chcą zmian w składzie Komisji Rewizyjnej i odwołania jej członków. Ma to być konsekwencja braku nadzoru Rady, skutkującymi ostatnimi wydarzeniami.

15:19 Interpelacje radnych dotyczą spraw bieżących gminy, np. możliwości „wejścia” gminy w rządowy Program Mieszkanie 500+ czy też praktycznych możliwości kontynuowania inwestycji w br. lub rozpoczynania nowych. Poruszane są problemy dróg, osiedli czy spółek wodnych.

15:40 Radny I.Purgacz pyta o powody zmian personalnych w kierownictwie TBS i PPUK sprzed miesiąca. Pyta także czy burmistrz ma zarzut oszustwa „w dokumentach”. Jakiej dotacji dotyczy zarzut, do jakiej inwestycji i czy UM będzie musiał zwracać dotację.

15:50 Radni spokojnie przegłosowują uchwały „oświatowe”, finansowe itp.

16:05 Radni odrzucili anonimową skargę na burmistrza, która została przekazana z RIO. Radni opozycji chcą jednak aby nowa Komisja Rewizyjna mimo wszystko sprawdziła opisane, wewnętrzne sprawy m.in. ratusza.

16:24 Radny opozycji (SPZP) doświadczony przedsiębiorca Bogdan Pieńkos został nowym szefem Komisji Rewizyjnej w miejsce Adama Prewęckiego. W 5 osobowej, nowej komisji większość mają teraz radni opozycji- znalazło się tam ich aż 3: S. Krysiak, I.Purgacz oraz przewodniczący Pieńkos. Z PSL w Komisji pracować będą 2 radne: Beata Kowalska i Paulina Borek.

W  dniu dzisiejszym Przewodniczący Rady Miejskiej skierował do wojewody informację o tymczasowym aresztowaniu burmistrza - tak nakazuje prawo. W piśmie wskazał też, że wiceburmistrz Róża Krasucka tylko częściowo może zastępować burmistrza: konkretną decyzją prokuratury nie ma bowiem kompetencji do podejmowania decyzji związanych z zamówieniami publicznymi. To prawdopodobnie skłoni wojewodę do wprowadzenia komisarza jako osoby pełniącej obowiązki burmistrza.

Powrót na górę