Bedzie droga, ścieżki i chodniki

Bedzie droga, ścieżki i chodniki

W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo-Skórznice – Gąsiorowo na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare” przebudowanych zostanie 6850 mb nawierzchni drogi oraz 2285 mb ścieżki rowerowej, 5142 mb chodników i powstanie 121 miejsc postojowych.

 • Przebudowa obejmie poza walorami naprawy ciągu drogowego dla lepszej przejezdności uspokojenie ruchu, poprzez dostosowanie szerokości jezdni do warunków drogowych, budowę chodników i ścieżek rowerowych dla poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, z uwzględnieniem zwiększenia dostępności kierowców do miejsc postojowych.
 • Szacunkowe koszty realizacji projektu zamykają się w kwocie prawie 7 mln. złotych, a kwota przyznanej dotacji z budżetu Województwa to ponad 4 mln. złotych.
  Ochrona środowiska zostanie zapewniona poprzez rozbudowę o dodatkowe przykanaliki  istniejącego systemu kanalizacji deszczowej oraz rozbudowę istniejących przepustów drogowych.
  Dodatkowo wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu, uwzględniająca poprawę oznakowania drogi, z punktu widzenia bezpieczeństwa zarówno ruchu kołowego jak i pieszego.
 • Dla bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu w obszarach zabudowanych miejscowości zastosowane zostaną przejścia dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem ich budowy z aktywnym oznakowaniem świetlnym, aktywowanym poprzez czujnik ruchu wraz z aktywnymi „kocimi oczkami”.
 • Przy tej ulicy mają siedzibę 4 Wydziały Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Droga powiatowa nr 3403W obejmuje swoim zasięgiem wiele ważnych z punktu widzenia zatrudnienia zakładów pracy w Powiecie Pułtuskim. Największym jest firma MARDOM zatrudniająca prawie 800 pracowników. Jest to jedna z największych w branży stolarskiej i wyposażenia wnętrz firm w Polsce, współpracująca między innymi z sieciami: IKEA, Castorama, Praktiker i Leroy Merlin.
 • Droga stanowi główny ciąg komunikacyjny dla pojazdów wysokotonażowych, które transportują materiały do Centrum Materiałów Budowlanych i Wykończeniowych firmy GLAZ-BUD, jak też do Przedsiębiorstwa Artgum, które oferuje usługi formowania wtryskowego tworzyw termoplastycznych w atmosferze gazowej i z udziałem wody.
 • Poza tym bezpośrednio przy ul. Mickiewicza w Pułtusku znajdują się dziesiątki punktów handlowo-usługowych, prowadzących różne rodzaje działalności gospodarczej i usługowej.
 • Przy ulicy Mickiewicza znajdują się też niezagospodarowane tereny. Przebudowa zachęci inwestorów do lokalizacji kolejnych przedsięwzięć w mieście co bezpośrednio przełoży się na większą aktywizację rynku pracy. Dobrym przykładem jest firma Budomur, która już wykupiła grunty przy drodze, pod budowę osiedla mieszkaniowego.
 • Istotnym jest, iż droga wpływa na rozwój gospodarki rolnej, gdyż okoliczni rolnicy zaopatrują się w powstałym w roku 1993 Przedsiębiorstwie Agrochemik, największym dilerze polskich producentów nawozów.
 • Przy ul. Mickiewicza funkcjonuje Gabinet Weterynaryjny Maxvet Plus, który w swojej ofercie zapewnia najwięcej usług w powiecie, w zakresie profilaktyki i leczenia zwierząt gospodarskich.

fragmenty opracowania Artura Andrusiaka z Zarządu Dróg Powiatowych

 

Powrót na górę