Jawne struktury pułtuskiego PiS

Przewodniczący Komitetu Terenowego gminy Obryte Przewodniczący Komitetu Terenowego gminy Obryte

W strukturach partyjnych Prawa i Sprawiedliwości Zarząd Powiatowy umiejscowiony jest w okręgu 18 - siedleckim.


Przewodniczącym Zarządu Powiatu jest poseł - minister Henryk Kowalczyk, sekretarzem Ireneusz Purgacz, a skarbnikiem - Krzysztof Wróblewski. W skład władz powiatowych wchodzi też 7 członków Zarządu, generalnie reprezentujących każdą gminę.
Na czele gminnej organizacji stoją przewodniczący 3- osobowych Komitetów Terenowych:

  • w Gzach Cezary Wojciechowski
  • w Obrytem wójt gminy
  • w Pułtusku - Ireneusz Purgacz
  • w Świerczach - Wiesław Adamiak
  • w Winnicy - Paweł Kowalczyk
  • w Zatorach - Andrzej Krawczak.

Jedynie gmina Pokrzywnica nie zbudowała swoich partyjnych struktur.
Więcej szczegółów

Powrót na górę