Róża Krasucka odwołana

Róża Krasucka odwołana

Z dniem wczorajszym burmistrz odwołała Różę Krasucką ze stanowiska Zastępcy Burmistrza.

Oznacza to równocześnie wypowiedzenie stosunku pracy.

Kodeks pracy:

§ 1. Pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie - niezwłocznie lub w określonym terminie - odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał. Dotyczy to również pracownika, który na podstawie przepisów szczególnych został powołany na stanowisko na czas określony.
§ 2. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę. W okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem.

Zobacz Zarządzenie

Powrót na górę