Pokrzywnica na czerwono

Pokrzywnica na czerwono

Gmina Pokrzywnica znalazła się w obszarze objętym ograniczeniami, na którym obowiązują przepisy Rozporządzanie Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku  z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.


Praktycznie oznacza to kilkanaście nakazów ochronnych związanych z hodowlą świń w gospodarstwach oraz zakaz wnoszenia czy wwożenia na teren gospodarstwa zwłok dzików, tusz i produktów pochodzenia zwierzęcego. Przy trzodzie nie mogą pracować osoby, które wcześniej (do 72 h) uczestniczyły w polowaniach lub odłowie dziekich zwierząt.

Zobacz Rozporządzenie

Powrót na górę