WAŻNE. Jest zakaz spożywania alkoholu

WAŻNE. Jest zakaz spożywania alkoholu

Od dziś obowiązuje rozszerzony zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych.

Nowa wersja ustawy o wychowaniu w trzeźwości przewiduje m.in. że spożywanie np. piwa jest zakazane poza "miejscami przeznaczonymi do ich spożycia na miejscu". A do tej pory zakaz obejmował jedynie ulice, place i parki - nowe prawo zakazuje picia alkoholu praktycznie wszędzie. Niemal każde z miejsc można bowiem określić mianem miejsca publicznego, gdyż brak ustawowej definicji. W takiej sytuacji najczęściej to służby porządkowe mogą dowolnie interpretować "miejsce publiczne" i wystawić mandat za złamanie zakazu.
Praktycznie zakaz obowiązuje już na terenie całego powiatu, bowiem zgodnie z nowelizacją ustawy, Rady Gmin - na mocy uchwały - mogły ustanowić wyjątki od zakazu, o ile nie wpłynie to negatywnie m.in. na bezpieczeństwo i porządek publiczny. A takich uchwał nie podjęto.

Powrót na górę