Niespodziewana zmiana prezesa

Niespodziewana zmiana prezesa

Według "gorących" informacji, Krzysztof Milewski zastąpi Andrzeja Wiśniewskiego, a Krzysztof Wróblewski - Ewę Kowalską w strukturach TBS.


1 grudnia 2017 minister obrony narodowej Antoni Macierewicz wyznaczył na stanowisko prezesa Agencji Mienia Wojskowego pułtuszczanina Krzysztofa Milewskiego. Gdy z funkcji ministra ON odszedł Macierewicz, odszedł też pułtuszczanin. Obecnie objął funkcję prezesa naszego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp.z o.o. gdzie zastąpił powołanego kilka dni temu prezesa Andrzeja Wiśniewskiego (który sam złożył rezygnację).

Do lokalnego życia publicznego wraca także inny polityk prawicy, Krzysztof Wróblewski jako prokurent tej spółki.


Krzysztof Milewski ma bogate doświadczenie i piękną kartę życiorysu– radca prawny, absolwent prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Przed objęciem stanowiska p.o. prezesa Agencji Mienia Wojskowego współpracował z Ministerstwem Obrony Narodowej. Brał udział w pracach zespołu legislacyjnego oraz realizował zadania zlecone przez Departament Prawny MON. Od 2000 roku reprezentował Kancelarię Radców Prawnych Milewski i Stawiski S.C. Doświadczenie zawodowe zdobywał w spółkach sektora ubezpieczeniowego NORDEA LIFE S.A. (wcześniej Bankowe Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji HEROS-LIFE S.A.), gdzie odpowiadał m.in. za kwestie doradztwa prawnego oraz przygotowanie nowych rodzajów ubezpieczeń. Pracował również w PKO BP S.A. W latach 2007-2008 zasiadał w radzie nadzorczej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, a w latach 1995-2014 przewodniczył radzie nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku.  Za działalność w podziemnych strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Warszawskiego w latach 80, został w 2010 roku odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Złotym Krzyżem Zasługi.

Powrót na górę