Kolejna próba fermy, w Trzcińcu

Orientacyjna lokalizacja działek 133/1 i 133/2 Orientacyjna lokalizacja działek 133/1 i 133/2

Kilka miesięcy temu prywatny inwestor wystąpił o pozwolenie na budowę fermy drobiu w Bobach.


Teraz do Urzędu Miejskiego wpłynął kolejny projekt na taką samą działalność: fermę w Trzcińcu. Na razie burmistrz zdecydowała, że skoro planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, potrzebna jest stosowna ocena środowiskowa przy udziale m.in. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie czy dyrektora Regionalnego Xarządu Gospodarki Wód Polskich.

Powrót na górę