88 społeczników WOPR

Zdjęcie: http://pultuskiewopr.pl/wp-content/uploads/2014/06/nurkowie-1.jpg Zdjęcie: http://pultuskiewopr.pl/wp-content/uploads/2014/06/nurkowie-1.jpg

Członkowie pułtuskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego monitorując nawet do 90 km Narwi dziennie. Wszystko zależy od sezonu i pogody.


Pierwsze patrole, weekendowe pojawiają się na rzece już na przełomie marca i kwietnia, ale już w tzw. wysokim sezonie (lipiec/sierpień) są to codzienne dyżury realizowane od godz. 10.00 do 21.00. Tu warto dodać, że trzonem naszego WOPR jest 11 osobowa Grupa operacyjna, w której działają także przeszkoleni nurkowie. Woprowcy mają do dyspozycji m.in. łodzie RIB BRIG 500 Falcon DeLux "Zybek"  oraz HARPUN 550 "Modest".

Obecnie prezes Mariusz Osica podjął starania o pozyskanie środków na system łączności cyfrowej (pozwoli na włączenie się w system łączności z WOPR Legionowo na Zalewie Zegrzyńskim) oraz zakup samochodu terenowego isuzu lub toyoty hilux z odpowiednim wyposażeniem, który jest niezbędny do holowania łodzi motorowej. Tu swoje wsparcie obiecało starostwo powiatowe, ale gra toczy się o co najmniej 100 tysięcy dofinansowania. Wsparcie, corocznie, przekazuje też gmina Pułtusk (i tylko ta gmina!) kwotami 30 tys. złotych na działalność i 40 tys. - na działalność plaży miejskiej.

Powrót na górę