Radny szuka świadków

Radny szuka świadków

Na wniosek radnego miejskiego Adama Prewęckiego zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne dotyczące cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w sklepie spożywczo-przemysłowym znajdującym się w Pułtusku ul. 17 Stycznia (okolice poczty) prowadzonego przez Panią Krystynę F. z powodu nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych.

To efekt petycji wniesionej przez 29. mieszkańców bloku przy ul. Kombatantów.

Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku już informuje, że zostało naniesione i potwierdzone zagrożenie na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa nr 50/2018 kategorii „spożywanie alkoholu w sklepie, a później oddawanie moczu przed sklepem i w jego okolicy” w rejonie w/w sklepu.Zwracam się z prośbą do wszystkich osób, które kiedykolwiek były świadkami spożywania alkoholu w sklepie u Pani Krystyny F. przy ulicy 17 Sierpnia (przy poczcie) w Pułtusku aby zgłosiły ten fakt bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Pułtusku (biuro podawcze) lub skontaktowały się ze mną poprzez Biuro Rady lub telefonicznie 509-835-788
Nawet jedno zeznanie pomoże rozwiązać problem wielu mieszkańców, którzy od lat domagają się, cytat z petycji: „położenia kresu alkoholowych ekscesów”. Czas postępowania administracyjnego kończy się 09 czerwca 2018 roku.
Radny Adam Prewęcki

Powrót na górę