Będzie nowy most na Narwi

Będzie nowy most na Narwi

W ramach rządowego programu "Mosty dla regionów" na Narwi ma zostać wybudowana nowa przeprawa - między Szelkowem a Obrytem.


Jesienią powstanie fundusz dróg samorządowych, który umożliwi m.in. sfinansować budowę 22 mostów na rzekach i drogach Polski w ramach programu "Mosty dla regionów". 2,3 mld zł będą kosztować priorytetowe inwestycje. Mają one powstawać przy udziale lokalnych samorządów (do 80% kosztów da fundusz drogowy) i przede wszystkim tam, gdzie obecnie są długie odcinki na rzekach bez mostu. Program "Mosty dla regionów" nie tylko będzie oznaczać budowę nowych mostów, ale również naprawę infrastruktury już istniejącej.

Powstaną jeszcze dwa, ważne dla nas mosty: na Bugu w gminie Somianka i na Wiśle w gminie Jabłonna.

Powrót na górę