Po 10 000 zł na 10 sołeckich inwestycji

fot.pixabay.com fot.pixabay.com

Na Mazowszu jest około 7,3 tys. sołectw. Z myślą o nich samorząd Mazowsza uruchomił program wsparcia, który pozwoli lokalnym wspólnotom zrealizować różne przedsięwzięcia obejmujące m.in. utrzymanie terenów zielonych, remonty i wyposażenie świetlic wiejskich, domów kultury, strażnic OSP, obiektów sportowych, placów lub sal zabaw.

Umowy na realizację inwestycji - w w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie- podpisali marszałek Adam Struzik oraz przedstawiciele gmin m.in. z naszego powiatu.
Beneficjentami pilotażowego programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” są:

Gmina Gzy:

  • Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Przewodowo-Majorat
  • Utworzenie placu zabaw w sołectwie Pękowo

Gmina Obryte:

  • Zakup strojów ludowych dla Gminnego Zespołu Ludowego "Gloria"
  • Zakup wyposażenia do Gminnej biblioteki w Obrytem

Gmina Pokrzywnica:

  • Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Niestępowie
  • Zagospodarowanie placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy

Gmina Pułtusk:

  • Budowa siłowni plenerowej we wsi Kacie
  • Remont świetlicy wiejskiej we wsi Lipa - wykonanie podbitki dachowej wokół budynku


Gmina Winnica:

  • Remont dachu na strażnicy OSP w m. Skórznice
  • Remont elewacji na budynku świetlicy w m. Błędostowo

Elementy wyposażenia zakupione przez wnioskodawców w trakcie realizacji zadań, które otrzymały pomoc finansową ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”, powinny być udostępniane nieodpłatnie w powszechnie dostępnych publicznych obiektach i przestrzeni lub służyć ogółowi lokalnej społeczności.

Powrót na górę