Drogi i Mosty wybudują drogę i most

Fot. starostwo powiatowe Fot. starostwo powiatowe

12 czerwca podpisano umowę pomiędzy Powiatem Pułtuskim,  a firmą „DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk”  z Kacic, wyłonioną w drodze przetargu,  na realizację budowy mostu przez rzekę Prut wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej w m. Zatory.

Powrót na górę