Mamy 86 zabytków

Mamy 86 zabytków

i aż 135 stanowisk archeologicznych, zlokalizowanych na terenie gminy Pułtusk.


Burmistrz miasta, swoim zarządzeniem, ustaliła wykaz obiektów nieruchomych zawartych obecnie w obowiązującej Gminnej Ewidencji Zabytków, które są włączone także do ewidencji wojewódzkiej. Wśród tak oczywistych, jak np. zespół Kolegiaty czy budynki byłego więzienia, znalazły się w nim m.in. budynki drewnianie, kapliczki przydrożne, park podworski czy wieża ciśnień wraz z budynkami byłych koszar a nawet cmentarz żydowski.

Zobacz szczegółowy wykaz

Powrót na górę