Szybka reakcja Ratusza

Szybka reakcja Ratusza

3 lipca br. mieszkańcy ulicy Jana Tarnowskiego na osiedlu Wyszkowskim zwrócili się z petycją do władz Pułtuska o wykonanie remontu ich ulicy.

Tej drogi, jako jedynej, nie ujęto w obecnie realizowanym planie modernizacji i przebudowy dróg osiedlowych. "Na ulicy występuje wiele niedogodności; w okresie deszczu utrzymuje się ogromne rozlewisko wody i błota co utrudnia dojazd do posesji" - piszą mieszkańcy ulicy.
A już 17 lipca Gmina Pułtusk ogłosiła zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, dotyczącego przebudowy tej ulicy od ulicy Sarbiewskiego do Ossolińskiego.

Powrót na górę