7,4 km drogi wkrótce do remontu

Pierwszy z lewej: znany ponadlokalny przedsiębiorca Jan Kaczmarczyk Pierwszy z lewej: znany ponadlokalny przedsiębiorca Jan Kaczmarczyk Fot.starostwo powiatowe

W Starostwie Powiatowym podpisano umowę pomiędzy Powiatem Pułtuskim, a firmą „DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk” z Kacic, wyłonioną w drodze przetargu, na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 – Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec – Zatory” o łącznej długości 7,4 km. 

Planowany termin zakończenia prac – IV kwartał 2018r.

Czytaj więcej

Powrót na górę