Pora na Kombatantów

Pora na Kombatantów Google Maps

Władze miasta "przymierzają się" do remontu ulicy Kombatantów. Inwestycja zrealizowana ma być w celu poprawy stanu technicznego nawierzchni.

Przedmiotem ogłoszonego właśnie zamówienia jest przebudowa ulicy oraz utwardzenie okolicznego terenu. Inwestycja obejmuje: 

  • usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,
  • usunięcie drzew i krzewów,
  • rozbiórka istniejących nawierzchni,
  • zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego rurami osłonowymi,
  • regulacja wysokościowa uzbrojenia terenu,
  • wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie,
  • wykonanie elementów systemu odwodnienia,
  • wykonanie nawierzchni,
  • wykonanie oznakowanie poziomego i pionowego,
  • uporządkowanie terenu.
Powrót na górę