Dodatkowe parkingi na Tysiąclecia!

Dodatkowe parkingi na Tysiąclecia!

Adam Prewęcki, radny Rady Miejskiej, w imieniu mieszkańców Al. Tysiąclecia zwrócił się z wnioskiem do starosty pułtuskiego Jana Zalewskiego o zwiększenie miejsc parkingowych wzdłuż ulicy, w okolicy Szkoły Podstawowej Nr 3. I co?


- Zarząd Powiatu w Pułtusku informuje, że widzi zasadność i potrzebę poprawy dostępności miejsc postojowych na przedmiotowej ulicy - odpowiada radnemu starosta Jan Zalewski. - Na chwilę obecną realizowane jest wspólnie z Gminą Pułtusk zadanie budowy ciągów pieszo-rowerowych na drogach gminnych i powiatowych na terenie miasta Pułtusk w ramach projektu "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020".
Zadanie jest na etapie uzgodnień przygotowanej przez Partnera - Urząd Miejski w Pułtusku dokumentacji projektowej, i m.in. na Alei Tysiąclecia dokumentacja przewiduje budowę dodatkowych, co najmniej 15 miejsc postojowych na odcinku pomiędzy ulicami Traugutta i Jańskiego. Na dalszym odcinku Alei ilość miejsc pozostanie niezmieniona, uwzględniając wzdłuż całego ciągu jezdni dwóch jednokierunkowych dróg dla rowerów.

Powrót na górę