Drogowy cymesik

Drogowy cymesik

Remont drogi powiatowej z Pułtuska przez Lipniki Stare do Bulkowa powoli zmierza ku finałowi. Firma Drogi i Mosty dobrze się spisała.

Ale już teraz widać, że droga zyskała nie tylko nową nawierzchnię o pobocza, ale też oznakowanie. To ostatnie widać szczególnie na przejściu dla pieszych w Lipnikach. Przejście wyposażono w nowoczesny, solarny system doświetlenia oraz światła ostrzegawcze „mrugające” tylko, gdy zbliża się pojazd.

Żałować tylko trzeba, że droga na całej długości nie zyskała ścieżki rowerowej, a chodnik - tylko we wsi.

Powrót na górę