Szanowni Państwo

Szanowni Państwo

... za nami kampania samorządowa 2018. Na podstawie oficjalnego komunikatu PKW uzyskałem większość Państwa głosów i już wkrótce obejmę urząd Burmistrza Miasta Pułtusk.

Dziękuję bardzo za mobilizację i wysoką frekwencję, za udział w głosowaniu na moją osobę i udzielony kredyt zaufania. Wynik głosowania jeszcze bardziej zobowiązuje mnie do ciężkiej i sumiennej pracy na rzecz naszego miasta i  gminy. Zwracam się do Państwa z osobistymi wyrazami szacunku. Trudno jest w tej chwili wymienić wszystkie osoby, które włączyły się spontanicznie w pracę w kampanii, moje koleżanki i kolegów z PSL, w II turze również z PFS oraz inne osoby, które udzieliły mi wsparcia i zaangażowały się w moją kampanię. W najbliższym czasie postaram się dotrzeć do każdego z Was i podziękować każdemu z osobna. Bardzo dziękuję prasie lokalnej za umożliwienie wyborcom dotarcia do moich materiałów informacyjnych. Mam przed oczymawypowiedzi i komentarze, adresowane bezpośrednio do mnie lub opublikowane w prasie lokalnej i mediach społecznościowych, w tym w naszych lokalnych grupach facebookowych. Zdecydowana większość z nich miała charakter merytoryczny, za co bardzo dziękuję. Spektrum spraw i problemów większej i mniejszej wagi jest ogromne.Cała kampania oraz jej finał – wybory przekonały mnie, że kierunek działań na rzecz naszej społeczności lokalnej, przedstawiony przeze mnie w programie wyborczym, uszczegółowiony podczas spotkań jest Państwa wyborem, a więc korzystny dla nas wszystkich. Wszelkie obowiązki wynikające z pełnionej funkcji Burmistrza będę starał się wykonywać rzetelnie, mając na uwadze przede wszystkim dobro Mieszkańców. Jestem otwarty na współpracę, dlatego zapraszam wszystkich, niezależnie od poglądów politycznych do wspólnego działania. Myślę z optymizmem o czekających mnie zadaniach i współpracy ze wszystkimi Mieszkańcami. Niech ten szczególny rok 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości będzie dobrym początkiem naszej wspólnej drogi ku lepszej przyszłości, bo przecież „Razem budujemy Pułtusk”.

Wojciech Gregorczyk

Powrót na górę