fbpx
niedziela, 31 maj 2020

Wydarzenia w regionie i atrakcje turystyczne Pułtusk

W regionie

827,7 tys. zł z budżetu Mazowsza dla powiatu pułtuskiego

napisane czwartek, 11 lipiec 2019 14:22
Fot. UMW Fot. UMW

Budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Pokrzywnica, poprawa jakości środowiska miejskiego w Pułtusku, remont bramy garażowej strażnicy OSP Zambski Kościelne czy urządzenie placu i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gostkowie – to tylko niektóre inwestycje w powiecie pułtuskim ze wsparciem   samorządu Mazowsza.

Dziś umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci. W spotkaniu wzięli udział radni województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski i Paweł Obermeyer.

 – Już po raz kolejny pomagamy lokalnym samorządom w realizacji ważnych dla mieszkańców inwestycji, na które w budżetach zabrakło już środków. Dodatkowe fundusze na rozwój mazowieckich gmin to nasza odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Dziś podpisaliśmy umowy na wsparcie dla sołectw, dla OSP, na  modernizację i budowę obiektów sportowych oraz ochronę środowiska. Dzięki tym programom pomocowym sprawiamy, że nasze województwo rozwija się równomiernie – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze

 W tym roku na remonty i tworzenie nowych obiektów sportowych, samorząd Mazowsza przeznaczył 10 ml zł. Złożonych zostało w sumie 208 wniosków, spośród których 116 zostało dofinansowanych. Z powiatu pułtuskiego wsparcie na budowę boisk otrzymały gminy Pokrzywnica i Pułtusk. Trafi do nich ponad 160 tys. zł.

 – Wszyscy mieszkańcy, zarówno w miastach, jak też w małych miejscowościach powinni mieć dostęp do obiektów sportowych. Niestety, często ze względu na ograniczone środki, samorządy lokalne nie mogą sobie pozwolić na tego typu inwestycje. Dlatego tak ważne jest nasze wsparcie – mówi Konrad Wojnarowski, radny województwa mazowieckiego.

 

Lp.

Beneficjent - Gmina

Nazwa projektu

Dofinansowanie (zł)

1.

Pokrzywnica

Budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Pokrzywnica

95 250,00

2.

 Pułtusk

Budowa boiska w parku osiedlowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą

65 000,00

 

 

suma: 160 250,00

 

 

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza

 To pilotażowy program samorządu województwa mazowieckiego, którego celem jest polepszenie jakości powietrza na Mazowszu. O pomoc mogły ubiegać się gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie. W tegorocznej pierwszej edycji złożonych zostało 119 wniosków. Wsparcie otrzymało 110 projektów. W sumie na ich realizację z budżetu Mazowsza przeznaczone zostaną 4,8 mln zł. Przyznane wsparcie gminy wykorzystają m.in. na zakup narzędzi do kontroli palenisk domowych, oczyszczaczy powietrza, tworzenie terenów zielonych czy zakup systemu służącego do informowania o jakości powietrza. Z powiatu pułtuskiego wsparcie trafi do trzech gmin: Świercze, Pokrzywnica i Pułtusk. Otrzymane środki gminy przeznaczą na plany gospodarki niskoemisyjnej, zagospodarowanie terenu zielonego czy poprawę jakości powietrza. Do samorządów z powiatu pułtuskiego trafi ponad 168 tys. zł.

 – Działania zmierzające do poprawy naszego środowiska to dla nas priorytetowa sprawa ale też duże wyzwanie. W tym roku dzięki środkom samorządu Mazowsza dofinansowanych zostało aż 110 projektów, dzięki którym poprawi się jakość powietrza w mazowieckich gminachmówi Paweł Obermeyer radny województwa mazowieckiego.

Lp.

Beneficjent - Gmina

Nazwa projektu

Dofinansowanie (zł)

1.

Świercze  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świercze

5 500,00

2.

Pokrzywnica

Zagospodarowanie terenu zielonego w Pokrzywnicy

87 855,00

3.

Pułtusk  

Poprawa jakości środowiska Miejskiego w Pułtusku

75 000,00

 

 

 

 

 

suma: 168 355,00

 

 

 

 

Pomoc Finansowa dla Miast i Gmin na Zakup Sprzętu Przeciwpożarowego

Na Mazowszu działa ok. dwa tysiące jednostek OSP, w których aktywnie działa blisko 75 tys. strażaków. Co roku samorząd Mazowsza wspiera strażaków ochotników, przeznaczając środki na zakup sprzętu, wozów strażackich, umundurowania oraz remonty strażnic. W tym roku trafi do nich 10 mln zł. Gminy z powiatu pułtuskiego otrzymają ponad 160 tys. zł wsparcia. Środki te zostaną przeznaczone na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, remonty posadzek czy bram garażowych w strażnicach OSP.

 

Lp.

Beneficjent - Gmina

Nazwa projektu

Dofinansowanie (zł)

1.

Obryte

Remont bramy garażowej strażnicy OSP Zambski Kościelne

12 000,00

2.

Pokrzywnica

Remont ścian i sufitów w strażnicy OSP Koziegłowy

12 400,00

3.

Pułtusk

Remont drzwi garażowych strażnicy OSP Trzciniec

12 000,00

4.

Świercze

Remont posadzki oraz drzwi garażowych strażnicy OSP Dziarno

12 400,00

5.

Zatory

Remont posadzki w garażach strażnicy OSP Pniewo

12 400,00

6.

Zatory

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe OSP Zatory

100 000,00

 

suma: 161 200,00

 

 

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw

 Na Mazowszu jest ok. 7,3 tys. sołectw. To właśnie z myślą o nich uruchomiliśmy Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza zrealizowanych zostanie blisko 1178 różnego rodzaju projektów. W powiecie pułtuskim wsparcie z samorządu województwa otrzymało 35 sołectw z 7 gmin – Obryte, Zatory, Świercze, Pokrzywnica, Winnica, Gzy oraz Pułtusk. W ramach programu można było uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości 10 tys. zł dla jednego projektu. Każda gmina mogła złożyć do 5 wniosków na 5 różnych zadań, ale sołectwo mogło uzyskać dofinansowanie na realizację jednego zadania.

 – Już po raz drugi uruchomiliśmy program aktywizacji naszych mazowieckich sołectw. Gminy mogły ubiegać się o wsparcie na realizację zadań istotnych dla ich mieszkańców. Dzięki pieniądzom z budżetu województwa powstaną nowe place zabaw, siłownie plenerowe czy zmodernizowane zostaną świetlice wiejskie. Zdajemy sobie sprawę jak ważne dla mieszkańców naszego regionu są te drobne inwestycje, dlatego w tym roku wsparcie otrzymało aż 1178 sołectw – mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

Lp.

Beneficjent - Gmina

Nazwa projektu

Dofinansowanie (zł)

1.

Obryte

Urządzenie placu zabaw w miejscowości Gródek Rządowy

10 000,00

2.

Obryte

Urządzenie placu zabaw w miejscowości Wielgolas

10 000,00

3.

Obryte

Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy

10 000,00

4.

Obryte

Urządzenie placu i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gostkowie

10 000,00

5.

Obryte

Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sokołowo Włościańskie

10 000,00

6.

Zatory

Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Ciski

9 840,00

7.

Zatory

Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Lemany

10 000,00

8.

Zatory

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pniewie

10 000,00

9.

Zatory

Doposażenie placu zabaw w m. Zatory

10 000,00

10.

Zatory

Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Drwały

9 532,00

11.

Świercze

Zmiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Dziarnie

10 000,00

12.

Świercze

Przebudowa pomieszczeń zaplecza świetlicy w Chmielewie na kuchnię i łazienki

10 000,00

13.

Świercze

Przebudowa pomieszczeń zaplecza świetlicy wiejskiej w Gaju na łazienkę i kuchnię

10 000,00

14.

Świercze

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Brodowie wraz z zagospodarowaniem terenu

10 000,00

15.

Świercze

Zagospodarowanie terenu zieleni i rekreacji w Kowalewicach Włościańskich - Etap II

10 000,00

16.

Pokrzywnica

Dostawa i montaż solarnych lamp oświetleniowych w sołectwie Karniewek

10 000,00

17.

Pokrzywnica

Dostawa i montaż solarnych lamp oświetlenia ulicznego w sołectwie Łosewo

10 000,00

18.

Pokrzywnica

Remont budynku świetlicy wiejskiej sołectwa Klaski

10 000,00

19.

Pokrzywnica

Dostawa i montaż solarnych lamp oświetleniowych w sołectwie Łubienica-Superunki

10 000,00

20.

Pokrzywnica

Dostawa i montaż solarnych lamp oświetleniowych w sołectwie Pogorzelec

10 000,00

21.

Winnica

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Smogorzewie Włościańskim

10 000,00

22.

Winnica

Zagospodarowanie i aranżacja terenu zieleni w miejscowości Winnica

10 000,00

23.

Winnica

Budowa ledowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Glinice Domaniewo

10 000,00

24.

Winnica

Remont i wyposażenie remizy OSP w miejscowości Stare Bulkowo

10 000,00

25.

Winnica

Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Rębkowo

10 000,00

26.

Gzy

Ogrodzenie oraz zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP we wsi Szyszki Włościańskie

10 000,00

27.

Gzy

Wyposażenie świetlicy OSP we wsi Gzy

4 955,29

28.

Gzy

Utworzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Kozłówka wraz z zakupem i montażem wyposażenia

10 000,00

29.

Gzy

Utworzenie wiejskiego placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gzy-Wisnowa

8 600,00

30.

Gzy

Zakup materiałów budowlanych oraz remont świetlicy wiejskiej we wsi Skaszewo Włościańskie

5 000,00

31.

Pułtusk

Rekultywacja terenu przy stawie i remizie wiejskiej w Trzcińcu

10 000,00

32.

Pułtusk

Zagospodarowanie terenu we wsi Lipniki Nowe

10 000,00

33.

Pułtusk

Remont Świetlicy we wsi Lipniki Stare

10 000,00

34.

Pułtusk

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Moszyn poprzez budowę wiaty grillowej wraz z wyposażeniem w stół, ławki, paleniska wraz z grillem ogniskowym oraz zazielenienie terenu

10 000,00

35.

Pułtusk

Wykonanie zadaszenia budynku socjalno-magazynowego we wsi Kleszewo

10 000,00

Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego