fbpx
czwartek, 28 maj 2020

Do szkół trafi sprzęt do prowadzenia zdalnych lekcji

napisane poniedziałek, 11 maj 2020 15:05

26 szkół z subregionu ciechanowskiego bierze udział w unijnym projekcie samorządu Mazowsza, którego celem jest doposażenie placówek do prowadzenia nauki online.

W sumie udział w projekcie zadeklarowały 233 placówki.  Wartość przedsięwzięcia to aż 35 mln zł, z czego 28 mln zł to fundusze unijne. Umowy z partnerami projektu zostaną podpisane jeszcze w tym kwartale.
W naszym powiecie dofinansowanie otrzymają:
Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku,
Zespół Szkół im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku,
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Obrytem w Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem,
Szkoła Podstawowa w Strzegocinie
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Jana Sieka w Błędostowie

Dzięki środkom z UE do szkół trafi niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji sprzęt i oprogramowanie. Do szkolnych pracowni trafią urządzenia i oprogramowanie, w tym stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy, tablety oraz moduły i programy edukacyjne. Odbędą się również szkolenia, przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania, dla nauczycieli z prowadzenia nauki w formie zdalnej oraz zdalne instruktaże. Uczniowie, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami otrzymają urządzenia mobilne (laptopy/tablety) oraz dostęp do Internetu. Wsparciem zostaną objęci uczniowie nieposiadający warunków technicznych do uczestnictwa w zdalnych zajęciach lekcyjnych.
Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Redakcja WPU24

Jarosław Kopeć
tel. 512 947 515