W 98 rocznicę śmierci dla Ojczyzny

W 98 rocznicę śmierci dla Ojczyzny

Jak co roku przedstawiciele władz lokalnych i powiatowych, leśnicy i mieszkańcy spotkali się przy symbolicznej mogile -pomniku upamiętniającym bohaterskiego oficera Wojska Polskiego ppor. Zdzisława Straszewicza, który 98 lat temu, w lesie domosławskim, został śmiertelnie ranny w obronie Ojczyzny. Nad pomnikiem opiekę sprawuje młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy.

W trakcie uroczystości, przy pomniku wystawiono wartę honorową, odbył się Apel Poległych, przedstawiono rys historyczny wydarzenia a po przemówieniach złożono kwiaty i wiązanki.

Zdzisław Straszewicz 11 listopada 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego, służąc w 4 baterii 10 pap, a następnie 4 baterii 2 pap Legionów Polskich. W 1920r., podczas wojny polsko-bolszewickiej, jego bateria wchodziła w skład Grupy Artylerii XXXIII Brygady Piechoty. 11.08.1920 r. został zlikwidowany tzw. przyczółek mostowy w Pułtusku i brygada wraz z 2 pap zajęła pozycje obronne na odcinku Dzbanice – Domosław. O godz. 19.30 dowódca brygady wydaje rozkaz o wycofaniu się na linię Zalesie Borowe – Klusek. Bateria ppor. Straszewicza na stanowisku pozostaje do godz. 21. W tym mniej więcej czasie oficer zostaje raniony odłamkiem nieprzyjacielskiego granatu. Mimo ran ppor. Straszewicz pozostaje na punkcie obserwacyjnym, na skraju lasu, pod wsią Domosław i dalej kieruje ogniem artylerii. Dopiero telefoniści wynoszą go na rękach. Umiera 14.08.1920r. w szpitalu Ujazdowskim, na rękach matki. Pochowany zostaje na warszawskich Powązkach. 30.10.1920r. Naczelny Wódz nadaje ppor. Straszewiczowi Krzyż Walecznych po raz trzeci i Krzyż Virtuti Militari.

Powrót na górę