Powstał hymn "Ku Niepodległej"

Powstał hymn "Ku Niepodległej"

W hali sportowej PSP nr 1 im. Klaudyny Potockiej podsumowano i zaprezentowano projekt:"Nasza Niepodległa" zrealizowany w ramach konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej "Godność, Wolność, Niepodległość".

Masz projekt znalazł się w gronie ponad 250 zakwalifikowanych przez MEiDN do realizacji. W jego ramach uczniowie wyjadą też na wycieczkę śladami Paderewskiego.
Podsumowaniu towarzyszyła wystawa prac konkursowych "Nasza Niepodległa - Portret Rodziny" oraz pamiątek związanych z odzyskaniem i budowaniem przez Polskę Niepodległości. Autorzy najlepszych prac odebrali nagrody i wyróżnienia.
Uczestnicy wydarzenia wysłuchali prelekcji dr Anny Pieńkowskiej i dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. dotyczących życia i twórczości Ignacego Paderewskiego.
Odśpiewano także hymn "Ku Niepodległej" powstały dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Refren:

Od 100 lat Niepodległa
Nikomu nie uległa
Dumna, Niepokonana
Nasza Polska Kochana”

Media

Powrót na górę