Dwie kościelne nominacje

Ks. Sławomir Stefański podczas uroczystości Gminnego Konkursu Papieskiego Ks. Sławomir Stefański podczas uroczystości Gminnego Konkursu Papieskiego

Zarządzeniem biskupa płockiego dwóch pułtuskich kapłanów otrzymało nominacje.

Ks. mgr Krzysztof Stawicki, wikariusz parafii pw. św. Józefa w Pułtusku, z dniem 1 stycznia 2019 r., mianowany redaktorem edycji płockiej miesięcznika „Króluj nam Chryste”.
Ks. kan. mgr Sławomir Andrzej Stefański, proboszcz parafii pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku, moderator diecezjalny Domowego Kościoła, z dniem 29 października 2018 r., mianowany członkiem Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

Powrót na górę