czwartek, 17 styczeń 2019

W dniach 24.12.2018 r. – 30.12.2018 r. jednostki straży pożarnych z terenu powiatu pułtuskiego uczestniczyły w 3 zdarzeniach:

napisane poniedziałek, 31 grudzień 2018 13:45 Napisał

Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji, FinCERT.pl - Bankowe Centrum Bezpieczeństwa Związku Banków Polskich oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji ostrzegają użytkowników smartfonów przed skanowaniem kodów QR z naklejek, które w ostatnim czasie bezprawnie umieszczane są na bankomatach. Wczytanie takiego QR kodu może narazić właściciela telefonu na uruchomienie aplikacji wysyłającej SMS Premium bez wiedzy użytkownika.

napisane poniedziałek, 31 grudzień 2018 11:22 Napisał

Search